Bruggetje bij een sloot

Hermanus Numan, 1754 - 1825, prent, RP-P-OB-24.196

Over een sloot gaat een smalle houten brug van links naar rechts. In het water liggen twee sloepen. Links staat een houten huis. Rechtsboven: Pl. IV.

Slapende baby in een wieg

Hermanus Numan, 1754 - 1825, prent, RP-P-1951-598

Ophaalbrug over een gracht

Hermanus Numan, 1754 - 1825, prent, RP-P-OB-24.197

Een ophaalbrug over een gracht waarover een man met een kruiwagen loopt. In de gracht drijft een sloep, waarin een man staat. Links aan de overzijde een kerk met daarachter een kerktoren. Rechtsboven: Pl. V.

Slapende baby in een wieg

Hermanus Numan, 1754 - 1825, prent, RP-P-OB-24.201

Slapende baby in een wieg. Rechtsboven: Pl. XI.

Roos

Hermanus Numan, 1754 - 1825, prent, RP-P-OB-24.199