16 resultaten gevonden


Adriaan Pietersz. Loosjes Willem Hendrik Hoogkamer, 1817, prent, RP-P-1926-423

Portret van Maarten Luther in een medaillon, waarop een zwaan en in de wolken een engel met een bazuin. Daaronder twee voorstellingen: Maarten Luther die zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten publiceert op 31 oktober 1517 en daaronder de verbranding van de pauselijke bul en wetboek…

Adriaan Pietersz. Loosjes Willem Hendrik Hoogkamer, 1817, prent, RP-P-OB-48.947

Portret van Maarten Luther in een medaillon, waarop een zwaan en in de wolken een engel met een bazuin. Daaronder twee voorstellingen: Maarten Luther die zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten publiceert op 31 oktober 1517 en daaronder de verbranding van de pauselijke bul en wetboek…

Adriaan Pietersz. Loosjes Willem Hendrik Hoogkamer, 1817, prent, RP-P-OB-87.333

Monument voor het derde eeuwfeest van de Hervorming, 1517-1817. Allegorische voorstelling met centraal een monument bekroond met een portret van Martin Luther en een zwaan. In het monument twee voorstellingen. Boven het aanplakken door Luther van de 95 stellingen in Wittenberg op 31 oktober 1517.…

H. Vermeulen Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1820, prent, RP-P-OB-87.345

Allegorisch monument ter ere van het tweede eeuwfeest in 1818-1819 van de nationale synode van de gereformeerde kerk gehouden te Dordrecht van 13 november 1618 tot 29 mei 1619. Centraal in een ronde tempel zit de Godsdienst op een voetstuk waarop een afbeelding van de synode. Haar linkerhand rust op…

Johannes Jelgerhuis A. Lutz, 1809, prent, RP-P-1944-1915

De stad Vlissingen wordt door Britse troepen met mortieren beschoten, 13 augustus 1809. Bommen vliegen door de lucht, in de verte brandt de stad. Zie ook de pendant.

N. van Kamphoff A. Lutz, 1809, prent, RP-P-OB-87.004

Landing van Britse troepen op de kust van Walcheren. Op de voorgrond wordt met een kanon geschoten op Fort den Haak, 30 juli 1809. Zie ook de pendant.

Frans Buffa en Zonen A. Lutz, 1824 - 1825, prent, RP-P-1915-556

Interieur van het schip van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, gezien naar het orgel. Rechts de preekstoel.

J.H. van Lennep Johannes Jelgerhuis, 1828, prent, RP-P-1935-637

Landschap met twee kinderen bij een steen. Een van hen heeft een opengeslagen boek voor zich, het andere wijst naar een allegorische vrouwenfiguur op een sokkel, die met speer en krans op een rijksappel zit. Op de achtergrond op een berg een prieel.

Frans Buffa en Zonen A. Lutz, 1825, prent, RP-P-1909-458

Interieur van de Oude Kerk te Amsterdam. Gezicht in het middenschip vanuit de Onze Lieve Vrouwe Kapel.

Johannes Jelgerhuis Willem Hendrik Hoogkamer, 1831 - 1832, prent, RP-P-OB-88.427

Overwinning van de Nederlandse troepen in de slag bij Hasselt op 8 augustus 1831. In het midden de prins van Oranje en prins Frederik te paard omringd door hun staf. Op de voorgrond een groep optrekkende vrijwillige jagers. In de verte de torens van de stad Hasselt. Zie ook de pendant. Bij de prent…

Einde van alle 16 resultaten Terug naar boven