Portret van Johann Geyso

Pieter de Jode (II), naar Anselm van Hulle, 1651, prent, RP-P-1938-571

Busteportret van Johann Geyso, in harnas. Rechtsonder: 95. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met het wapenschild van de geportretteerde en een randschrift in het Latijn. In de cartouche een vierregelig onderschrift in het Latijn. Op de voorgrond diverse wapens, een lier en een caduceus.…

Busteportret van Ambrogio Spinola

Pieter de Jode (II), naar Peter Paul Rubens, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-75.481

Busteportret van Ambrogio Spinola, in harnas. Hij draagt een keten met de Orde van het Gulden Vlies en een strik om zijn linkerarm. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met vierkant randwerk. In het kader een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Christus bij Nicodemus

Pieter de Jode (II), 1616 - 1674, tekening, RP-T-1970-9

Portret van Geneviève d'Urfé

Pieter de Jode (II), naar Anthony van Dyck, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7856

Portret van Geneviève d'Urfé, ten halven lijve. Ze houdt haar linkerhand tegen haar buik. In de marge de naam van de geportretteerde.

Portret van Erycius Puteanus

Pieter de Jode (II), naar Anthony van Dyck, 1628 - 1670, prent, RP-P-1940-1511

Portret van Erycius Puteanus, ten halven lijve. Hij zit aan een bureau en slaat met zijn rechterhand de bladzijden van een boek om. Op de achtergrond een boekenkast. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Man met uil in venster

Pieter de Jode (II), naar Jacob Jordaens (I), 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7830

Een man, leunend op de vensterbank, houdt een stok met daarop een uil in de hand. Met zijn linkerhand wijst hij naar de uil. Achter hem staat een vrouw, met haar arm om hem heen geslagen. In een kader onder het venster een vierregelig onderschrift in het Nederlands en het Frans.

Portret van Frederik III, koning…

Pieter de Jode (II), 1628 - 1670, prent, RP-P-1938-550

Busteportret van Frederik III, in mantel. Hij draagt een hanger van de Orde van de Olifant. Op de achtergrond een kroon. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met vierkant randwerk. In de marge het wapenschild van de geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Portret van Andreas Colijns de Nole

Pieter de Jode (II), naar Anthony van Dyck, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7848

Portret van de beeldhouwer Andreas Colijns de Nole, ten halven lijve. Met zijn rechterhand leunt hij op een marmeren beeld. In de marge de naam en het beroep van de geportretteerde.

Maaltijd in Emmaüs

Pieter de Jode (II), naar Erasmus Quellinus (I), 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7820

Interieur met Christus en twee apostelen, zittend rond een tafel. Christus breekt het brood en maakt zo zijn identiteit kenbaar. De twee apostelen kijken geschokt. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Portret van kardinaal Mazarin

Pieter de Jode (II), 1659, prent, RP-P-1905-187

Portret van kardinaal Mazarin, met kalot. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met lauwerkrans. Linksboven een caduceus en rechtsboven een lier. Onderaan een cartouche, geflankeerd door twee trompetten, met het wapenschild van geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Latijn.