Fantastische waterdieren, onder…

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-2001-274

Fantastische waterdieren, opschriften in Latijn en Nederlands identificeren onder andere een dolfijn en een pitvis.

Fantastische waterdieren, onder…

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-2001-275

Fantastische waterdieren, onder andere zeepaard met opschriften in Latijn en Nederlands welke de beesten identificeren.

Arend en een patrijs

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1652, prent, RP-P-1964-2492

Kopie van prent uit de serie beschreven bij Orn Cat I-37.2

Ganzen en eenden bij een rivier

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1652, prent, RP-P-1964-2498

Tegenzijdige kopie naar prent uit de serie beschreven bij Orn Cat I-37.7

Vijf vogels

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1652, prent, RP-P-1964-2495

Rechts een lepelaar. Kopie van prent beschreven bij Orn Cat I-37.A.2

Een fantastisch gevleugeld beest en…

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1652, prent, RP-P-1964-2501

Rechtsonder een fantasiebeest met vleugels, een vissenstaart en zes poten. Links verschillende sprinkhanen. Vlinder en insekten erboven. Tegenzijdige kopie van prent uit de serie beschreven bij Orn Cat I-37.10

Pronkende pauw, lopende pauw en…

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1652, prent, RP-P-1964-2496

Kopie van prent uit de serie beschreven bij Orn Cat I-37.5

Staande uil en uil die belaagd…

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1652, prent, RP-P-1964-2499

Rechts een staande uil. Links een uil die een jong vogeltje heeft gevangen en belaagd wordt door andere vogels.Tegenzijdige kopie naar prent uit de serie beschreven bij Orn Cat I-37.8

Aal en baars

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-OB-102.295

Vlinders en libellen

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1652, prent, RP-P-1964-2502

Tegenzijdige kopie van prent uit de serie beschreven bij Orn Cat I-37.11