Gedenkteken in Brixham van de…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1869 - 1871, prent, RP-P-OB-82.651

Het gedenkteken opgericht in Brixham van de landingsplaats van Willem III op 15 november 1688. Met transcriptie van het opschrift op de zuil in het Engels.

Grafmonument voor Jacob van Lennep,…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1869, prent, RP-P-OB-89.224

Het grafmonument van Jacob van Lennep op het kerkhof te Oosterbeek (opgericht november? 1869), alwaar hij op 25 augustus 1868 overleed.

Portretschetsen

Johan Michaël Schmidt Crans, 1875 - 1895, tekening, NG-495-Y

Schetsblad met portretten van onbekende mannen, waarschijnlijk kamerleden, en een vrouw met hoed. Mogelijk voorstudies voor politieke spotprenten.

Hoofd van een man, naar links

Johan Michaël Schmidt Crans, 1840 - 1907, tekening, RP-T-1989-240

Portretschets van twee onbekenden

Johan Michaël Schmidt Crans, 1875 - 1895, tekening, NG-495-Q

Schetsblad met een van twee onbekende mannen, waarschijnlijk kamerleden. Voorstudie voor politieke spotprent.

Schetsen op de Spectatorvergadering…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1860, tekening, RP-T-1989-243(V)

Grondwetsherziening van 1887

Johan Michaël Schmidt Crans, 1887, tekening, NG-495-A

Schets voor een spotprent in De Nederlandsche Spectator nr. 46 van 1887, naar aanleiding van de aangenomen Grondwetsherziening met het Caoutchouc-artikel. Hogendorp en Thorbecke in de wolken boven het Binnenhof te Den Haag. In het midden een standbeeld met een politicus met de Grondwet 1887 in zijn…

Zeven portretten van kamerleden

Johan Michaël Schmidt Crans, 1875 - 1895, tekening, NG-495-M

Schetsblad met zeven studies van mannen, waarschijnlijk kamerleden. Voorstudie voor een politieke spotprent.

Studie voor spotprent 'Motie van…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1878, tekening, NG-495-D(R)

De politicus J.J. van Kerkwijk schiet een pijl al op een andere zittende politicus, een minister. Schets voor een spotprent in De Nederlandsche Spectator, nr. 16, april 1878.

Schets voor karikatuur van mr.…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1886, tekening, NG-495-L

Schets voor karikatuur van het kamerlid mr. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck. Voorstudie voor politieke spotprent in De Uilenspiegel 1886, p. 79.