Nederland getroffen door…

Jan Caspar Philips, 1775, prent, RP-P-OB-84.961

Allegorische plaat over Nederland getroffen door de watersnood van 14-18 november 1775 en andere rampen in dit jaar. Centraal een jacht die over het overstroomd land en langs verdronken dorpen zeilt tijdens de watersnood. Bovenaan vijf medaillons met verwijzingen naar andere rampen als paalworm,…

Hollandse vermaken in de twaalf…

Jan Caspar Philips (toegeschreven aan), naar Jan Caspar Philips, 1740 - 1760, prent, RP-P-OB-84.121

Blad waarop twaalf uitgeknipte prentjes met bijbehorende tweeregelige versjes zijn geplakt. Elke voorstelling van een maand met de daarbij behorend vorm van vermaak, ca. 1750.

Twee voorstellingen van de aankomst…

Jan Caspar Philips, 1753, boekillustratie, RP-P-OB-84.160

Blad met twee voorstellingen. Onderaan de aankomst van de stoet met het rijtuig van de stadhouder bij de Rammekens Poort. Bovenaan het aanbieden van de sleutels aan Willem IV door leden van de magistraat. Onderdeel van de illustraties van de inhuldiging van Willem IV als erfheer van Vlissingen op 5…

Trêveszaal met vergadering van de…

Jan Caspar Philips, naar Mattheus Terwesten, naar Gerrit van Giessen, 1730 - 1736, prent, RP-P-AO-12-18

Gezicht in de Trêveszaal waar een vergadering van de Staten-Generaal plaatsvindt, ca. 1730. Aan de muren schilderijen met portretten van de prinsen van Oranje van Willem I tot en met Willem III en verschillende allegorische voorstellingen. In het onderschrift de legenda A-L.

Twee voorstellingen van de maaltijd…

Jan Caspar Philips, 1753, boekillustratie, RP-P-OB-84.161

Blad met twee voorstellingen. Onderaan het bezichtigen door de magistraat en de stadhouder van antiquiteiten (waaronder de fles van St. Willibrord) in het stadhuis. Bovenaan de maaltijd in de raadskamer van het stadhuis van Vlissingen. Onderdeel van de illustraties van de inhuldiging van Willem IV…

Twaalf Hollandse spelen, ca. 1750

Jan Caspar Philips (toegeschreven aan), 1740 - 1760, prent, RP-P-OB-84.122

Blad waarop twaalf uitgeknipte prentjes met bijbehorend nummer, titel en vierregelige versje zijn geplakt. Elke voorstelling toont een specifiek spel voor kinderen en volwassenen, ca. 1750. N. 1. Zingen met de star; N. 2. Blindemannetje; N. 3. Danszen; N. 4. Kastie; N. 5. Touwetje springen; N. 6.…

Praalbed van prins Willem IV, 1751

Jan Caspar Philips, 1747 - 1751, prent, RP-P-OB-84.201

Rouwkamer met bezoekers bij het praalbed van de op 22 oktober overleden prins Willem IV en waarop hij gedurende de maanden november en december van het jaar 1751 opgebaard heeft gelegen. De voorstelling in een omlijsting met wapens van de zeven provincies, penningen met portretten van de stadhouder,…

Vuurwerk te Den Haag voor de Vrede…

Jan Caspar Philips, naar L.S. de Creuznach, 1749, prent, RP-P-OB-84.052

Het vuurwerk op het grote theater in de Hofvijver te Den Haag, op 13 juni 1749 afgestoken ter ere van de Vrede van Aken gesloten op 18 oktober 1748. Bij de voorstelling van het vuurwerk horen een plattegrond van het theater en een tekstblad met verklaring.

Cartouche met allegorie op de…

Jan Caspar Philips, 1752, prent, RP-P-1996-234

Geschiedenis bij een monument waarop de landkaart van Etrurië en een medaillon met het portret van Pythagoras. Op de achtergrond Etruskische ruïnes. Links op de voorgrond een Romein die van de maagd van Etrurië allerlei kunstschatten ontvangt. Rechts op de voorgrond putti met in de handen medaillons…

Cartouche met allegorie op de…

Jan Caspar Philips, 1742, prent, RP-P-1996-235

Een landschap met op de achtergrond de Kolos van Rhodos en op de voorgrond enkele figuren bij een wereldbol, waaruit door drie putti parten worden genomen. Rechts staat Minerva naast de schrijvende Geschiedenis. Op de grond zitten twee putti met tablet en papier met Griekse gebieden.