Nederigheid

Heinrich Aldegrever, 1548, tekening, RP-T-00-667

Gematigdheid

Heinrich Aldegrever, 1551, tekening, RP-T-00-666

Invidia

Heinrich Aldegrever, 1548 - 1549, tekening, RP-T-00-674

Waakzaamheid of Zorgvuldigheid

Heinrich Aldegrever, 1552, tekening, RP-T-00-669

Kuisheid

Heinrich Aldegrever, 1551, tekening, RP-T-00-671

Onmatigheid

Heinrich Aldegrever, 1551, tekening, RP-T-00-677

Schepping van Eva

Heinrich Aldegrever, 1541, tekening, RP-T-00-664

Zittende satir tussen drie koppen…

Heinrich Aldegrever, 1512 - 1558, tekening, RP-T-00-657

Nederigheid

Heinrich Aldegrever, 1551, tekening, RP-T-00-665

Luxuria

Heinrich Aldegrever, 1548 - 1549, tekening, RP-T-00-673