Moord te Haarlem door de…

Frans Hogenberg, 1573 - 1575, prent, RP-P-1949-433

Terechtstelling en moord op de verdedigers van Haarlem door Spaanse soldaten onder Don Frederik, na de overgave van de stad op 13 juli 1573. Op de voorgrond onthoofdingen en ophangingen, links worden lichamen in een kar afgevoerd. Op de achtergrond worden anderen in het water verdronken. Met…

Kermis van Hoboken

Frans Hogenberg, naar Pieter Brueghel (I), 1559 - 1561, prent, RP-P-OB-7369

De kermis van Hoboken. Gezicht op een Vlaams boerendorp waar het kermis is met allerlei feestelijkheden en spellen. In het midden een paard en wagen, links een rondedans, rechtsvoor een wedstrijd pijl en boog schieten. Rechts een herberg met uitgestoken vaandel: Dit is de Gulde van Hoboken. Op de…

Plattegrond van Leuven

Frans Hogenberg, 1581, prent, RP-P-OB-46.211

Plattegrond van Doornik

Frans Hogenberg, 1588, prent, RP-P-OB-46.212

Plattegrond van Palmanova

Frans Hogenberg, 1598, prent, RP-P-OB-44.174

Portret van Margaretha van Parma

Frans Hogenberg, 1567 - 1590, prent, RP-P-1908-687

Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, buste naar links, in ronde lijst met randschrift in het Latijn.

Begrafenisstoet op de binnenplaats…

Frans Hogenberg (verworpen toeschrijving), 1592, prent, RP-P-1892-A-17263

Begrafenisstoet op de binnenplaats van de burg te Düsseldorf. Prent behorende bij de serie met veertien prenten die de begrafenis van Willem II, hertog van Gelre verbeelden.

Elf medaillons met bijbelse…

Frans Hogenberg (verworpen toeschrijving), 1592, prent, RP-P-1892-A-17260

Titelprent voor: Spiegel der vergankelijkheid. Rond de titel verschillende medaillons met bijbelse voorstellingen. Bovenaan de Zondeval, links Mozes en de koperen slang en Christus in het voorgeborchte. Rechts Jona die uit de bek van een grote vis klimt en de Verrijzenis. Onderaan de Kruisiging, het…

Sevilla met vele figuren op de…

Frans Hogenberg, naar Joris Hoefnagel, 1593, prent, RP-P-1910-2128

Weids landschap met een gezicht op de stad Sevilla. Op de voorgrond drie figuren op ezels die worden beschimpd door omstanders. Uit 'Civitates Orbis Terrarum', 1572-1680.