Paulus predikt te Athene

Bernard Picart, 1709, tekening, RP-T-1951-83

Johan van Oldenbarnevelt knielt…

Bernard Picart, naar Jan Luyken, 1728, tekening, RP-T-00-1806

De Reuk

Bernard Picart, 1783 - 1833, tekening, RP-T-1910-64

De Romeinse kinderliefde

Bernard Picart, naar Rembrandt van Rijn, 1725, tekening, RP-T-1890-A-2285

Christus met de discipelen aan…

Bernard Picart, naar Rembrandt van Rijn, 1725, tekening, RP-T-1890-A-2284