Kerk te Kessenich, België

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1890 - 1898, foto, RP-F-00-1467

Kerk te Kessenich, België

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1890 - 1898, foto, RP-F-00-1468

Houten kruis op de ruïne van het…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1890 - 1898, foto, RP-F-00-1470

Kerk te Kessenich, België, met op…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1890 - 1898, foto, RP-F-00-1469

Diaconie Oude-Mannen- en…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1898, foto, RP-F-00-1953

Huis `de Spaansche Gevel', Singel…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1890 - 1900, foto, RP-F-00-1939

Het Rechthuis te Watergraafsmeer

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1911, foto, RP-F-00-1938

Het orgel aan de noordzijde van de…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1895, foto, RP-F-00-1951

Koorhek in de Grote of St.…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1895, foto, RP-F-00-1949

Portaal aan de oostzijde van het…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1895, foto, RP-F-00-1952