Portret van Willem Jan baron van…

Carel Christiaan Antony Last, 1843 - 1876, prent, RP-P-1905-1867(R)

De geportretteerde zit in een stoel. Met zijn rechterhand steunt hij op de armleuning. Onder het portret zijn naam en signatuur.

Portret van Portret van Jacobus van…

Carel Christiaan Antony Last, 1843 - 1876, prent, RP-P-1906-1661

Onder het portret een vierregelig gedicht en signatuur.

Dees beesten wreed, doen niemand…

De Vri & Van Stegeren Clement, 1816 - 1836, prent, RP-P-1898-A-20043

Blad met 4 voorstellingen van dieren: een leeuw, een olifant, een eenhoorn en een hert. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers.

Kaart van dat gedeelte der…

C. van Baarsel en Zoon, 1826, prent, RP-P-OB-88.886

Kaart van het deel van Overijssel getroffen door de watersnood van 4-5 februari 1825. De grenzen van verschillende landsdelen met kleuren gemarkeerd. Rechtsboven een cartouche met de titel, het wapen van Overijssel en de handtekening van de ingenieur J.J. Sorg. Kaart in tweeën gevouwen. Bij de kaart…

Klaas Klaassen Bording en zijne…

Jacob Plügger, 1849, prent, RP-P-OB-88.933

Klaas Klaassen Bording en zijn twee zonen op een ijsschots veertien dagen lang op de Zuiderzee, 13-27 januari 1849. Het drietal was met een slede op het ijs gegaan om vis te vangen maar werd verrast door plotseling invallende dooi. Op 27 januari werden zij bij Vollenhove gered.

Gedenkstuk. Behoorende bij de Kaart…

Abraham Lion Zeelander, naar Jacobus Schoemaker Doyer, 1825, prent, RP-P-OB-88.887

Tabel met een overzicht van de schade per gemeente in het deel van Overijssel getroffen door de watersnood van 4-5 februari 1825. Bevat ook een lijst van de voornaamste dijkbreuken en de hoogtes die het water heeft bereikt. Bovenaan een boer zittend bij verdronken vee en verwoeste boerderij.…

Portret van Johannes Steenmeijer

Willem Troost (II), 1848 - 1859, prent, RP-P-1907-3745

Onder het portret de signatuur van de geportretteerde.

Wintermorgen. Met adres van…

Albert Henry Payne, 1822 - 1902, prent, RP-P-1905-2885

Gerechtshof in Zwolle

Antoine Franciscus Cornelis Hoffmann, naar Jacob Plügger, 1832 - 1845, prent, RP-P-1908-3432

Badhuis in Zwolle

Antoine Franciscus Cornelis Hoffmann, naar Jacob Plügger, 1832 - 1845, prent, RP-P-1906-4095

Voor het huis, aan het water, ligt een tuin. Op de gevel staat: Geneeskundig Badhuis. Rechts een molen.