Titelprent met God de Vader op een…

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.847

Visitatie

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.836

Titelprent met God de Vader op een…

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.848

Ten hemelopneming van Maria

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.834

Portret van schilder Pietro Longhi

Giovanni Cattini, naar Giuseppe Nogari, 1735 - 1800, prent, RP-P-OB-35.815

Portret van schilder Giovanni…

Giovanni Cattini, 1735 - 1800, prent, RP-P-OB-35.817

Drie priesters bij portaal van…

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.837

De presentatie van Christus in de…

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.852

Annunciatie

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.849

Communie van de apostelen

Giovanni Cattini (toegeschreven aan), 1740, prent, RP-P-OB-35.853