De boog van Titus

Cornelis van Poelenburch, 1621, tekening, RP-T-1898-A-3724

Fries met de triomf van de Liefde

Meester van de Dobbelsteen, naar Rafaël, ca. 1530 - ca. 1560, prent, RP-P-OB-38.567

Een fries met een optocht van naakte putti. In het midden Amor met twee fakkels op een strijdwagen getrokken door twee geiten. Daaromheen putti met dieren en trompetten. Rechts loopt een leeuw en een putto met een luit in zijn armen.

De Porta Pinciana te Rome

Herman van Swanevelt, 1629 - 1641, tekening, RP-T-1902-A-4593

Triomf van de liefde

Giulio Bonasone, 1545, prent, RP-P-OB-35.343

De triomf van de liefde. Amor rijdt op een strijdwagen, getrokken door twee eenhoorns, door de wolken. Hij schiet zijn pijlen af op de naakte liefdesparen in het landschap onder hem. Midden onder ligt Amor in het water met een naakte figuur. Op de achtergrond links Apollo op zijn zonnewagen.

Gezicht op de ruïnes van het…

Nicolaes Pietersz. Berchem, 1630 - 1683, tekening, RP-T-1883-A-277

Gezicht in het Colosseum te Rome met op de voorgrond twee tekenaars, een oude herder met een kudde geiten en twee vrouwen die de was doen.

Mausoleum in Arcadisch landschap

Abraham Genoels, 1650 - 1723, prent, RP-P-OB-52.524

Een Arcadisch landschap. Enkele figuren wandelen rond in een tuin met klassieke architectuur en een mausoleum.

Landschap met rivier

Abraham Genoels, 1690, prent, RP-P-OB-52.586

Een landschap met bergen en een rivier. In de verte een stad.

Landschap met rivier en een…

Abraham Genoels, 1676, prent, RP-P-OB-52.531

Twee vrouwen zitten aan de oever van een rivier. Op de achtergrond de ruïne van een klassieke tempel.

Verovering van Maastricht, 1579

Jan Miel, 1645 - 1647, prent, RP-P-OB-23.616

Maastricht wordt na beleg veroverd door het leger van Parma, 29 juni 1579. Voor de stadsmuren wordt nog geschoten en gevochten. Op de voorgrond de stoet met de hertog van Parma in een draagstoel. Bovenin een banderol met de titel en de legenda A-N in het Latijn. Rechtsboven genummerd: 89.

Fries met de bestraffing van Niobe…

Jan Saenredam, naar Polidoro da Caravaggio, naar Hendrick Goltzius, 1594, prent, RP-P-OB-10.535H

De Thebanen offeren aan Niobe. Onderaan rechts een liggende vrouw met de hoorn des overvloeds. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Uiterst rechte rplaat van een prent met een fries uit acht platen