De boog van Titus

Cornelis van Poelenburch, 1621, tekening, RP-T-1898-A-3724

Fries met de triomf van de Liefde

Meester van de Dobbelsteen, naar Rafaël, ca. 1530 - ca. 1560, prent, RP-P-OB-38.567

Een fries met een optocht van naakte putti. In het midden Amor met twee fakkels op een strijdwagen getrokken door twee geiten. Daaromheen putti met dieren en trompetten. Rechts loopt een leeuw en een putto met een luit in zijn armen.

De Porta Pinciana te Rome

Herman van Swanevelt, 1629 - 1641, tekening, RP-T-1902-A-4593

Triomf van de liefde

Giulio Bonasone, 1545, prent, RP-P-OB-35.343

De triomf van de liefde. Amor rijdt op een strijdwagen, getrokken door twee eenhoorns, door de wolken. Hij schiet zijn pijlen af op de naakte liefdesparen in het landschap onder hem. Midden onder ligt Amor in het water met een naakte figuur. Op de achtergrond links Apollo op zijn zonnewagen.

Gezicht op de ruïnes van het…

Nicolaes Pietersz. Berchem, 1630 - 1683, tekening, RP-T-1883-A-277

Gezicht in het Colosseum te Rome met op de voorgrond twee tekenaars, een oude herder met een kudde geiten en twee vrouwen die de was doen.

Triomf van Christus (eerste deel)

Andrea Andreani, naar Titiaan, ca. 1568 - 1629, prent, RP-P-OB-31.257

Gedeelte van de Triomf van Christus met voorop Noach en de naakte Adam en Eva. Midden onder: A.

Triomf van Christus (achtste deel)

Andrea Andreani, naar Titiaan, ca. 1568 - 1629, prent, RP-P-OB-31.264

Gedeelte van de Triomf van Christus met de heilige Christoffel met het Christuskind op zijn schouders. Midden onder: H.

Portret van paus Alexander VIII

anoniem, 1689 - 1714, prent, RP-P-1909-35

Paus Alexander VIII, in de marge zijn titels en familiewapen.

Kerkvader Hieronymus

Roeland van Bolten, naar Giuseppe Cesari, Jacob Matham, na 1600 - 1608, prent, RP-P-1887-A-11440

De H. Hieronymus gezeten in een kerkgewelf. Hij is half naakt, maar draagt nog zijn kardinaalsgewaad. Zijn kardinaalshoed ligt naast hem op een bankje. Hij is aan het schrijven en zijn werkinstrumenten (inktpot, boeken, pen) zijn ook afgebeeld. De leeuw die hij ooit heeft geholpen, zijn persoonlijk…

Jakobs droom

Jacob Bos, naar Rafaël, 1530 - 1580, prent, RP-P-H-T-95

Een passage uit het Bijbelse verhaal van Jakob is hier uitgebeeld (Gen. 28: 10-22). Tijdens een reis valt Jakob tegen een steen in slaap. Hij droomt over een trap, die tot de hemel reikt en waarop engelen op en af dalen. Bovenaan de trap is God. Hij belooft Jakob en zijn nakomelingen te beschermen.