Allegorie op het bestuur van de…

Albrecht Dürer, 1521, prent, RP-P-2009-25

Verso van titelblad boek 'Reformacion der Stat Nüremberg / Cum Gratia et Privilegio'. Twee engelen houden drie schilden op, twee met de stadswapens van Neurenberg en één met het keizerlijke wapen. Daarboven op wolken de personificaties van Justitia en Liberalitas of Abundantia, die een buidel…

Conrad Celtis biedt Frederik III de…

Albrecht Dürer (toegeschreven aan), 1496 - 1501, prent, RP-P-1961-76

De dichter Conrad Celtis knielt voor de keurvorst van Saksen, Frederik III de Wijze, gezeten op een troon. Hij biedt hem een boek aan, in het bijzijn van drie andere mannen. Proefdruk.

Albrecht de Gelukkige (Albrecht III…

Albrecht Dürer (atelier van), 1515, prent, RP-P-OB-1479

Albrecht de Gelukkige ('gluckhaftig' - wellicht gaat het om Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen), staand met een zwaard in de ene hand en een rijksappel in de andere hand. Onder zijn portret zijn naam in het Duits in gotisch schrift; daaronder zijn wapenschild. Linksonder is het…

Het vrouwenbad

Hans Springinklee, naar Albrecht Dürer, 1496 - 1501, prent, RP-P-OB-1553

Zes naakte vrouwen en twee kleine kinderen zijn in een badkamer of sauna in de weer met water en zeep, sponzen en borstels etc.

De Heilige Martinus deelt zijn…

Hans Springinklee, 1500 - 1516, prent, RP-P-OB-1566

Gezeten op zijn paard snijdt de Heilige Martinus met zijn zwaard zijn mantel in tweeën, om een deel aan een bedelaar te geven.

Het Bourgondische huwelijk:…

Albrecht Dürer, 1515, prent, RP-P-OB-1480

Voor een gordijn staan Maximiliaan en Maria van Bourgondië naast elkaar; ze houden samen een wapenschild vast. Links naast Maximiliaan is nog een wapenschild zichtbaar. Onder deze voorstelling een Duitse tekst in gotisch schrift (die overigens geen betrekking heeft op deze huwelijksscène, maar op de…

Pruisische troepen in de slag bij…

anoniem, 1815, prent, RP-P-1898-A-19821

Oprukken in formatie van de Pruisische troepen in de slag bij La Belle Alliance, beter bekend als de Slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Met tweeregelig onderschrift in het Duits.

Vlucht van de Fransen na de…

anoniem, 1815, prent, RP-P-1898-A-19815

Vlucht van de Franse militairen na de nederlaag in de slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Links Von Blücher en Pruisische offficieren te paard.

Sneuvelen van Frederik Willem van…

anoniem, 1815, prent, RP-P-1898-A-19816

Het sneuvelen van Frederik Willem, hertog van Brunswijk-Lüneburg-Oels tijdens de slag bij Quatre-Bras, 16 juni 1815. In het onderschrift twee zesregelige verzen in het Duits.

Slag bij Ligny, 1815

anoniem, 1815, prent, RP-P-1898-A-19820

Hevige gevechten in het dorp Ligny op 16 juni 1815 tussen Pruisische troepen onder generaal Von Blücher en Franse troepen onder Napoleon. Met beschrijving van de gevechten in een vierregelig Duits onderschrift. Rechtsboven genummerd: No. 656.