Sebastiaan wordt beschoten met…

Albrecht Dürer (atelier van), 1505 - 1509, prent, RP-P-OB-4110

De heilige Sebastiaan staat vastgebonden aan een boom. Hij wordt beschoten met pijlen door twee mannen of beulen.

Sebastiaan wordt beschoten met…

Hans Baldung Grien, 1505 - 1507, prent, RP-P-OB-4103

De heilige Sebastiaan staat vastgebonden aan een boom rechts en wordt gemarteld door een beul. Deze staat schuin achter Sebastiaan en richt zijn pijl en boog op de heilige. Op de grond ligt een pijlenkoker en de beul heeft een voorrad pijlen in zijn laars gestoken. De kunstenaar moest in de…

Christus aan het kruis genageld

Hans Baldung Grien, 1507, prent, RP-P-OB-4108

Christus wordt door soldaten aan het kruis genageld dat op de grond ligt, in het bijzijn van Maria, Johannes en Maria Magdalena. Op de achtergrond kijken Pilatus en zijn mannen te paard toe.

Gregoriusmis

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1464

De Heilige Gregorius aanschouwt, geknield voor een altaar en geflankeerd door twee mannen, Christus als Man van Smarten. Op de achtergrond nog een aantal mensen; in de lucht twee engelen.

Heilige Brigitta

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1541

De Heilige Brigitta, knielend voor een visioen van Christus, een knapzak en een hoed voor zich.

Een tekenaar tekent een portret

Albrecht Dürer, 1525, prent, RP-P-OB-1490

Een tekenaar bedient zich van een 'vetri piani' of glastafel-apparaat. Een glasplaat in een houten raam wordt rechtstandig tussen de tekenaar en zijn model geplaatst. Met een vettige stift worden de contouren van het beeld op het glas getekend. Deze tekening wordt vervolgens op papier overgebracht.…

Kruisiging

Albrecht Dürer, 1509, prent, RP-P-OB-1344

Christus aan het kruis, de Maria's aan zijn rechterzijde, enkele soldaten aan zijn linkerzijde. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

De stigmatisatie van de Heilige…

Albrecht Dürer, 1503 - 1504, prent, RP-P-OB-1445

De Heilige Franciscus ontvangt geknield de stigmata van een crucifix, die aan drie paar vleugels in de lucht zweeft. Links zit een man te slapen. Op de achtergrond een stadje. Onder de voorstelling twee regels Latijnse tekst.

Wapen van rooms-koning Maximiliaan

Albrecht Dürer, 1550 - 1600, prent, RP-P-1961-793

Vijf wapenschilden, omlijst door een keten met daaraan het ordeteken van het Gulden Vlies.

Kruisiging

Albrecht Dürer, 1510, prent, RP-P-OB-1368

Christus aan het kruis. Aan zijn rechterzijde staat Maria, aan zijn linkerzijde Johannes de Evangelist. Deze prent was oorspronkelijk onderdeel van een 'Andachtsflugblatt': een gedicht voor de zeven getijden van de dag met bijbehorend beeld, samen op 1 blad gedrukt, beide van de hand van Dürer.