Martinus snijdt stuk van mantel…

Hans Baldung Grien, 1505 - 1507, prent, RP-P-OB-4101

De ridder en heilige Martinus te paard snijdt een stuk van zijn mantel met zijn zwaard en geeft deze aan een bedelaar die op de grond zit in een landschap.

Oprichting van het kruis van…

Hans Baldung Grien, 1507, prent, RP-P-OB-4109

Christus hangt aan het kruis dat door vier mannen wordt opgericht. Links staat de treurende Maria die haar tranen droogt en rechts staat Pilatus te paard.

Bewening van Christus

Hans Baldung Grien, 1505 - 1507, prent, RP-P-OB-4098

Het dode lichaam van Christus ligt in doeken gewikkeld op de grond aan de voet van het kruis en wordt ondersteund door Johannes. Maria knielt treurend bij haar zoon en Maria Magdalena staat achter hen en veegt tranen van haar gezicht.

Christus valt op weg naar geseling

Hans Baldung Grien, 1507, prent, RP-P-OB-4111

Christus ligt op de grond met een ketting om zijn nek. Zijn handen zijn op zijn rug gebonden met een touw dat door twee soldaten strak wordt getrokken. Een van de soldaten houdt een lans vast. De afwezigheid van de doornenkroon en het kruis plaatsen deze gebeurtenis voor de kruisdraging. Op de…

Bekering van Paulus

Hans Baldung Grien, 1505 - 1507, prent, RP-P-OB-4102

Paulus is te paard op weg naar Damascus als hij wordt verblind door licht uit de hemel. Zijn paard steigert en zijn hoed en tas vallen op de grond. Op een wolk verschijnt Christus met een Taukruis en drie engelen.

Sebastiaan wordt beschoten met…

Albrecht Dürer (atelier van), 1505 - 1509, prent, RP-P-OB-4110

De heilige Sebastiaan staat vastgebonden aan een boom. Hij wordt beschoten met pijlen door twee mannen of beulen.

Sebastiaan wordt beschoten met…

Hans Baldung Grien, 1505 - 1507, prent, RP-P-OB-4103

De heilige Sebastiaan staat vastgebonden aan een boom rechts en wordt gemarteld door een beul. Deze staat schuin achter Sebastiaan en richt zijn pijl en boog op de heilige. Op de grond ligt een pijlenkoker en de beul heeft een voorrad pijlen in zijn laars gestoken. De kunstenaar moest in de…

Gevangenneming

Albrecht Dürer, 1509, prent, RP-P-OB-1331

Christus wordt door Judas met een kus verraden en door soldaten gevangen genomen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

De vier wrekende engelen

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1385

God ziet toe vanuit de hemel hoe vier engelen met zwaarden machthebbers en gewone mensen te lijf gaan. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

De Heilige Drie-eenheid

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1461

God houdt de gestorven Christus in de armen, terwijl boven hen de Heilige Geest in de gedaante van een duif zweeft. Om hen heen engelen met de passiewerktuigen.