Portret van Johann Jacob Hezel

Johann Wilhelm Windter, naar Gabriel Müller, 1733, prent, RP-P-1915-905

Portret van August Johann Rösel von…

Johann Wilhelm Windter, naar Christian Friedrich Carl Kleemann, naar Dominicus van der Smissen, 1759 - 1765, prent, RP-P-1910-231

Portret van Johann Paul Paumgartner

Johann Wilhelm Windter, naar Paul Decker (II), 1728, prent, RP-P-1917-581

Portret van Georg Christoph…

Johann Wilhelm Windter, naar Johann Justin Preissler, 1762, prent, RP-P-1906-99

Portret van Maria Elisabeth von…

Johann Wilhelm Windter, naar Paul Decker (II), 1729, prent, RP-P-1915-920

Portret van Baltasar Sebastian…

Johann Wilhelm Windter, naar Johann Justin Preissler, 1759, prent, RP-P-1915-913

Portret van Friedrich Ernst…

Johann Wilhelm Windter, naar Johann Leonhard Hirschmann, 1738, prent, RP-P-1906-100

Portret van Michael Christoph…

Johann Wilhelm Windter, naar Paul Decker (II), 1737, prent, RP-P-1917-838