Portret van Erasmus

Albrecht Dürer, 1526, prent, RP-P-OB-1281

Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

Adam en Eva

Albrecht Dürer, 1504, prent, RP-P-OB-1155

Adam en Eva in de Hof van Eden omringd door dieren. Eva neemt juist de verboden vrucht aan van de slang.

Fortuna

Albrecht Dürer, 1493 - 1498, prent, RP-P-OB-1243

Een vrouw met een distel en een staf in de hand, staande op een bol.

Gregoriusmis

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1464

De Heilige Gregorius aanschouwt, geknield voor een altaar en geflankeerd door twee mannen, Christus als Man van Smarten. Op de achtergrond nog een aantal mensen; in de lucht twee engelen.

Heilige Brigitta

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1541

De Heilige Brigitta, knielend voor een visioen van Christus, een knapzak en een hoed voor zich.

Een tekenaar tekent een portret

Albrecht Dürer, 1525, prent, RP-P-OB-1490

Een tekenaar bedient zich van een 'vetri piani' of glastafel-apparaat. Een glasplaat in een houten raam wordt rechtstandig tussen de tekenaar en zijn model geplaatst. Met een vettige stift worden de contouren van het beeld op het glas getekend. Deze tekening wordt vervolgens op papier overgebracht.…

Kruisiging

Albrecht Dürer, 1509, prent, RP-P-OB-1344

Christus aan het kruis, de Maria's aan zijn rechterzijde, enkele soldaten aan zijn linkerzijde. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

De kleine kruisiging

Albrecht Dürer, 1517 - 1521, prent, RP-P-OB-1180

Ronde voorstelling van Christus aan het kruis. Aan zijn rechterzijde staat Johannes de evangelist, aan zijn linkerzijde zijn moeder Maria met nog twee vrouwen. Aan de voet van het kruis zit Maria Magdalena.

De extase van Maria Magdalena

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1515

De Heilige Maria Magdalena wordt door engelen opgetild.

De stigmatisatie van de Heilige…

Albrecht Dürer, 1503 - 1504, prent, RP-P-OB-1445

De Heilige Franciscus ontvangt geknield de stigmata van een crucifix, die aan drie paar vleugels in de lucht zweeft. Links zit een man te slapen. Op de achtergrond een stadje. Onder de voorstelling twee regels Latijnse tekst.