Portret van Erasmus

Albrecht Dürer, 1526, prent, RP-P-OB-1281

Adam en Eva

Albrecht Dürer, 1504, prent, RP-P-OB-1155

Fortuna

Albrecht Dürer, 1493 - 1498, prent, RP-P-OB-1243

Titelblad met Johannes Teuschlein…

Erhard Schön (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-1886-A-11262(V)

Het kleine paard

Albrecht Dürer, 1505, prent, RP-P-OB-1266

De geboorte van Maria

Albrecht Dürer, 1501 - 1505, prent, RP-P-OB-1401

Gregoriusmis

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1464