Portret van Erasmus

Albrecht Dürer, 1526, prent, RP-P-OB-1281

Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

Opstanding

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1521

Christus, een staf met een vaan eraan in de hand, staat tussen twee slapende soldaten.

Christus aan het volk getoond (Ecce…

Albrecht Dürer, 1509, prent, RP-P-OB-1339

Christus wordt, staand in een open raam, aan een joelende menigte mensen getoond. Op de achterzijde Latijnse gedrukte tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Heilige Barbara

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1540

De Heilige Barbara met een staf en een kelk.

Hemelvaart en kroning van Maria

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1428

De apostelen staan om een leeg graf en kijken omhoog, waar Maria in de hemel door Christus en God wordt gekroond. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Embleem: avond

Jan Luyken, 1695 - 1705, prent, RP-P-OB-44.854

Voor een huis zit een man op een bank in de schemering. Hij is in conversatie met een andere man die voor hem staat.

Aanbidding door de koningen

Albrecht Dürer, 1501 - 1505, prent, RP-P-OB-1415

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het…

Tempelreiniging

Albrecht Dürer, 1508 - 1509, prent, RP-P-OB-1327

Christus verdrijft met een zweep de geldwisselaars uit de tempel. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Apostel Andreas

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1523

De apostel Andreas met zijn kruis en een boek.

De gevangenneming

Albrecht Dürer, 1508, prent, RP-P-OB-1161

Christus wordt door Judas met een kus verraden. Soldaten staan achter Christus klaar om hem mee te voeren. Deze prent is onderdeel van een serie van 16 prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.