Martelaren van Japan

Jacques Callot, 1627, prent, RP-P-1925-15

Kruisiging van 23 Franciscaner monniken in Japan. De kruisen staan in twee lange rijen opgesteld. Soldaten lopen ertussendoor en steken hier en daar een gekruisigde met hun lans. Aan de hemel verschijnen Johannes de Doper (Christus?) en een grote groep engelen. Zij werpen palmtakken en lauwerkransen…

Beleg van Breda, 27 augustus 1624-5…

Jacques Callot, 1628, prent, RP-P-OB-101.995

Voorstelling van het beleg van de stad Breda in de jaren 1624 en 1625 door de Spanjaarden onder aanvoering van Ambrogio Spinola, op 6 bladen. Centraal staat een plattegrond van de belegerde stad, omgeven door belegeringswerken en kampementen. Op het middenplan, recht onder Breda, een tentenkamp. Op…

De verloren zoon speelt een…

Jacques Callot, 1628 - 1629, prent, RP-P-1925-16

Ovale voorstelling van een gezelschap aan een tafel, dat bij het licht van een enkele kaars een kaartspel speelt. In het midden zit een dame die door een heer geholpen wordt haar volgende zet te bepalen. Achter haar staat een man die met een spiegeltje de kaarten van de vrouw toont aan de speler…

Heilige Familie aan tafel

Jacques Callot, 1628 - 1629, prent, RP-P-1925-17

Aan een ronde tafel zit de maagd Maria (links) tegenover de kleine Christus (rechts), die door Jozef geholpen wordt bij het drinken uit een glas. Voorstelling is gevat in ronde omlijsting die zelf weer in vierkant kader is geplaatst. Eronder een tweeregelig onderschrift in Latijn.

Boer en boerin met manden op de rug

Jacques Callot, 1621 - 1624, prent, RP-P-OB-20.993

Een boer en een boerin, beiden met een rieten mand op de rug, rusten uit aan de kant van een weg. De boer pakt een fles, de boerin pakt een kom. Deze prent is onderdeel van een serie van 16 prenten (15 volgens Lieure; 17 resp. 16 incl. titelprent) met mannen en vrouwen in diverse houdingen.…

Dwerg met wandelstok

Jacques Callot, 1621 - 1625, prent, RP-P-OB-21.019

Dwerg, op de rechterzijde gezien, met een gebochelde rug en een dikke buik of grote krop, een muts met takjes op het hoofd, een wandelstok in de rechterhand. Deze prent is onderdeel van een serie van 21 prenten met groteske figuren; vrijwel al die figuren zijn dwergen, velen zijn gebocheld.

Bevelhebber te paard

Jacques Callot, 1621, prent, RP-P-OB-21.077

Centraal op de voorgrond een bevelhebber te paard, een aanvoerdersstaf in de hand. Op de achtergrond rechts infanterietroepen bij een legerkamp; op de achtergrond links een veldslag voor een ommuurde stad. Deze prent is onderdeel van een serie van 48 prenten (50 incl. titelblad en dedicatieblad) met…

Ochtendgloren

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4908

Voorstelling van het aanbreken van de dag boven een landschap met huisjes. Sterren verdwijnen, een uil vliegt weg, de lucht wordt in de verte lichter. Boven en onder deze prent Latijnse en Franse teksten in boekdruk. Dit blad is onderdeel van de embleemserie 'Leven van Maria in emblemen'. De eerste…

Een kroon en een lauwerkrans

Jacques Callot, 1646, prent, RP-P-OB-4953

Voorstelling van een kroon die door een cherubijnenkopje in de lucht wordt gehouden, boven een lauwerkrans die door twee handen wordt vastgehouden. Dit blad is onderdeel van de embleemserie 'Leven van Maria in emblemen'. De eerste staat van deze serie behelst naast een titelpagina en 26 emblemen ook…

Lijfstraffen

Jacques Callot, 1624 - 1634, prent, RP-P-OB-20.891

Op een stadsplein vol mensen worden diverse terechtstellingen en folteringen uitgevoerd. Links op een verhoging wordt iemand onthoofd en een ander geradbraakt. In het midden hangen twee mensen aan een galg. Rechts achteraan hangt iemand aan een wipgalg. In de rechter bovenhoek van de prent is nog…