Portret van Johannes Hus

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-1908-3927

Portret van Johannes Hus. In zijn hand houdt hij een boek met sluitlinten. Hij staat in een met planten begroeide doorgang.

Portret van Diederick Snyder

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-OB-15.622

Portret van Diederick Snyder, de leider van een groep van twaalf Wederdopers die in 1535 naakt door Amsterdam liep, biddend en onheil verkondigend. Hij draagt een harnas en houdt een hellebaard vast. Zijn andere hand rust op een boek met sluitlinten. Op de achtergrond is afgebeeld hoe de mannen en…

Portret van Paulus van der Perre

Karel Slabbaert, 1653 - 1654, prent, RP-P-1944-713

Portret van de diplomaat Paulus van der Perre. Rondom zijn portret zijn sterfdatum. Onder de prent vier regels in het Latijn met zijn naam en enkele van de functies die hij bekleedde.

Portret van Bernardus…

Christoffel van Sichem (I), naar Jan Cornelisz. van 't Woudt, 1677, prent, RP-P-1937-1643

Portret van Bernardus Knipperdolling, leider van de wederdopers in Münster. Linksboven een lauwerkrans met daarin een hand met een zwaard.

Portret van Hermannus de…

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-1907-3378

Portret van Hermannus de Schoenmaker, halfnaakt in bed. In zijn hand houdt hij een drietand in de andere hand een kruik. Naast het bed staat een wijnvat.

Portret van Melchior Rinck

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-1909-588

Portret van de theoloog en humanist Melchior Rinck. Hij wijst op een boek dat voor hem ligt. Achter hem een raam waarin een vogel loopt.

Portret van David Jorisz.

Christoffel van Sichem (I), naar Jan Cornelisz. van 't Woudt, 1677, prent, RP-P-OB-15.618

Portret van David Jorisz., aan een tafel, waarop een exemplaar van het door hem geschreven 'Wonderboeck' ligt. Hij laat zijn hand, waarin hij een anjer vasthoudt, rusten op het boek. In de andere hand heeft hij een handschoen. Boven zijn hoofd staat het jaartal 1554 en zijn leeftijd vermeld.

Portret van Jan Mattthijsz

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-OB-15.620

Portret van Jan Matthijsz, leider van de Wederdopers. Hij draagt een lans; voor hem ligt een boek met sloten. Door een raam is op de achtergrond te zien hoe Jan Matthijsz in Münster gedood wordt door de soldaten van bisschop Frans van Waldeck.

Portret van Adam Pastor

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-1944-879

Portret van Adam Pastor, Wederdopers prediker. Hij staat in een gebouw en spreidt zijn handen als tijdens het spreken.

Portret van Hendrik Niclaes

Christoffel van Sichem (I), 1677, prent, RP-P-1907-3375

Portret van Hendrik Niclaes, de leider van het Huis der Liefde. Hij staat in een gebouw achter een balustrade waarop een boek met sluitlinten ligt.