Spragge verdrijft de Hollandse…

William Henry Worthington, naar Robert Cleveley, 1803, prent, RP-P-1908-1991

De Engelse admiraal Edward Spragge verdrijft de Staatse vloot uit de monding van de Theems, 23 juli 1667. Na de succesvolle Tocht naar Chatham worden de achtergebleven Hollandse schepen uit de Theems gejaagd. Omlijste voorstelling met bovenaan een engel met twee bazuinen en een lauwerkrans, onderaan…

Zeeslag bij Nieuwpoort tussen de…

J.G. Walker, naar Robert Cleveley, 1803, prent, RP-P-1908-1989

Nederlaaag van de Staatse vloot onder M. Tromp tijdends de zeeslag bij Nieuwpoort tegen de Engelse vloot onder Blake en Monck, 12-13 juni 1653. Omlijste voorstelling met bovenaan een engel met een lauwerkrans en olijftak, onderaan een penning met de Engelse titel.

Aanval van Geallieerden op een…

Antoine Benoist, 1771, prent, RP-P-OB-83.858

Aanval van Geallieerde troepen op een artillerietransport van het Franse leger op weg naar Bergen op Zoom, 20 augustus 1747. Genummerd rechtsboven: 5.

Karel I, Henrietta Maria en Maria…

anoniem, 1639, prent, BI-1953-680-11

Karel I van Engeland, zijn vrouw Henrietta Maria, hun kinderen en Maria de' Medici in een kamer in St James' Palace. In een boog om hen heen staan aanzienlijke heren. De muren van de kamer zijn gedecoreerd met fleur-de-lys. Links hangt een buste van een man. De prent maakt deel uit van een boek over…

Faam en Minerva met het wapen van…

Wenceslaus Hollar, 1639, titelprent, BI-1953-680-1

Titelprent met het gekroonde wapen van Maria de' Medici, vastgehouden door de Faam en Minerva, hier mogelijk bedoeld als patrones van de kunsten. Beide vrouwen houden ook een vaandel vast met daarop een deel van de titel. Onder een altaar met het monogram AM (Alma Mater). Op het altaar liggen drie…

Aankomst van Maria de' Medici in de…

anoniem, 1639, prent, BI-1953-680-6

Maria de' Medici arriveert in een koets in de stad Colchester, waar zij feestelijk wordt onthaald. De prent maakt deel uit van een boek over de ontvangst van de Franse koning-moeder Maria de' Medici aan Engeland.

Slag bij Rocourt, 1746

Antoine Benoist, 1771, prent, RP-P-OB-83.856

Gezicht op de slag bij Rocourt (Raucoux) bij Luik op 11 oktober 1746 waarbij het Franse leger onder maarschalk Moritz, Graf von Sachsen de Geallieerden versloeg. Genummerd rechtsboven: 6.

Maria de' Medici en Karel I bij de…

anoniem, 1639, prent, BI-1953-680-8

Maria de' Medici en Karel I bij de Guildhall. Er staan drie koetsen en verschillende aanzienlijke personen kijken toe. Een tuin en velden in de verte. De prent maakt deel uit van een boek over de ontvangst van de Franse koning-moeder Maria de' Medici aan Engeland.

Karel I van Engeland gekroond door…

Wenceslaus Hollar, 1639, prent, BI-1953-680-3

Portret van koning Karel I van Engeland, ten voeten uit. In zijn handen heeft hij het zwaard en de weegschaal van Gerechtigheid die naast hem staat. Zij houdt de koningsscepter in haar hand en kroont de koning met een lauwerkrans. In de ondermarge vier regels tekst in twee kolommen, in het Frans. De…

Maria de' Medici ontvangt…

anoniem, 1639, prent, BI-1953-680-13

In een kamer met wandtapijten en een rechts een portret aan de muur, ontvangt Maria de' Medici verschillende raadslieden. De prent maakt deel uit van een boek over de ontvangst van de Franse koning-moeder Maria de' Medici aan Engeland.