Gezicht op het Koninklijk Paleis te…

Robert Sayer, Henry Overton (II), 1752, prent, RP-P-2009-647

Op de voorgrond de rivier de Taag. Op de achtergrond links de zee.

Allegorie op de Zuidzee-compagnie,…

Thomas Cook, naar William Hogarth, 1800, prent, RP-P-OB-83.604

Allegorie op de financiële speculatie te Londen in de Britse Zuidzee-compagnie, 1720. Centraal een draaimolen waarop windhandelaren rijden, op de voorgrond wordt Eerlijkheid geradbraakt door Eigenbelang. Behoort tot de groep van bijprenten toegevoegd aan de serie Tafereel der Dwaasheid met…

Pilasterdecoratie met dieren en…

Franz Cleyn, 1645, prent, RP-P-1951-196I

Bladrank met bloemen, waartussen van beneden naar boven de volgende figuren te zien zijn: een beer, een wolf, een kat en twee kinderen.

Fries met vrouw en kind

Franz Cleyn, 1645, prent, RP-P-1951-196C

De vrouw en het kind bevinden zich tussen een vrouwelijk en vier mannelijke zeepaarden, tegen een achtergrond van bladranken en rietstengels. Blad uit serie bestaande uit een titelblad en negen ongenummerde bladen.

Fries met Minerva in cartouche

Franz Cleyn, 1645, prent, RP-P-1951-196B

Cartouche geflankeerd door putti, wier onderlijven overlopen in bladranken waar linten omheen zijn gewonden. Blad uit serie bestaande uit een titelblad en negen ongenummerde bladen.

Fries met slang in het midden

Franz Cleyn, 1645, prent, RP-P-1951-196G

Tussen de bladranken zijn van links naar rechts de volgende figuren te zien: een aap op de kop van een ram, een sater met een kind in zijn armen, een leeuw, een slang, een saterkind, een putto en een vrouwelijke sater. Blad uit serie bestaande uit een titelblad en negen ongenummerde bladen.

Fries met links twee saters

Franz Cleyn, 1645, prent, RP-P-1951-196H

Tussen de bladranken zijn van links naar rechts de volgende figuren te zien: een hond, twee saters, een leeuw, twee kinderen en een vrouw wier onderlichaam overloopt in bladranken. Blad uit serie bestaande uit een titelblad en negen ongenummerde bladen.

Pilasterdecoratie met bovenaan drie…

Franz Cleyn, 1645, prent, RP-P-1951-196J

Bladrank met bloemen, waartussen van beneden naar boven de volgende figuren te zien zijn: een kind op een hert, een hond, een man wiens onderlichaam overloopt in bladranken met een vrouw op zijn schouders. De vrouw heeft een putto in haar armen en een hoorn des overvloeds waaruit twee putti fruit…