Portret van de advocaat Johan van…

Salomon Savery (mogelijk), naar Wybrand de Geest (I), 1638 - 1660, prent, RP-P-1920-816

Portret van de advocaat Johan van…

Salomon Savery (mogelijk), naar Wybrand de Geest (I), 1638 - 1660, prent, RP-P-1920-817

Portret van Watzo Frans van…

Jonas Suyderhoef, naar A.P. Nyhoff, 1658, prent, RP-P-1888-A-12737

Portret van Pier Winsemius

Jonas Suyderhoef, 1646, prent, RP-P-OB-60.781

Bijeenkomst van oudtestamentische…

Jan Luyken, naar Richard Brakenburg, 1680, prent, RP-P-OB-44.114

Allegorie op de Romeinse Oudheid

François van Bleyswijck, 1758 - 1799, prent, RP-P-1909-3

Portret van Frederik V

Johannes Eillarts, 1600 - 1650, prent, RP-P-1913-2537

Portret van Albrecht van Oostenrijk

Johannes Eillarts, naar Pieter Feddes van Harlingen, 1612 - 1650, prent, RP-P-1890-A-15915