Kaart van de provincie Groningen…

Cornelis Apeus, naar Wilhelm Coenders van Helpen, Frederik Coenders van Helpen, 1678, prent, RP-P-AO-3-13D

Deel (rechtsonder) van een kaart van de provincie Groningen.

Kaart van de grietenij…

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-1-2

Linksonder legenda. Boven in het midden titelcartouche met daaronder het wapen van Menaldumadeel. Rechtsboven cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaronder het wapen van grietman jonker Sjuk Tjaard van Burmania. Daaronder een zuil met een schaalstok: Een halve Duytze myl van 15…

Kaart van de grietenij Wonseradeel

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-6-2

Linksboven titelcartouche met de wapens van Wonseradeel en Bolsward, daaromheen twee tritons. Rechtsboven legenda, rechtsonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaromheen het wapen van grietman jonker Tjaard van Aylva, drie putti, vee en Ceres. Daaronder een schaalstok: Maat…

Kaart van de grietenij Aengwirden

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-2-2

Linksboven cartouche met titel en het wapen van Aengwirden. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij en het wapen van grietman Johannes Crack van Bouricius. Daaromheen een landbouwer, een vrouw en stapels turf. Daaronder een schaalstok: Een halve gemeene Duytze myl van 15…

Kaart van de grietenij Gaasterland

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-7-2

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen een vrouwfiguur met een tak, landbouwgerei, putti met jachthonden en de wapens van Gaasterland en van grietman Valerius van Glinstra. Linksonder een schaalstok: Een uire gaans van 1200 konings roeden welker 2000…

Portret van Willem II van Holland

anoniem, in of voor 1725, prent, RP-P-2016-117

Portret van Willem II van Holland ten voeten uit, met wapenschild op de linkerschouder. Rondom een ornamentele omlijsting met wapentrofeeën en twee heiligen.

Allegorie op het vruchtbare…

Jacob Folkema, naar Johannes Hilarides, in of na 1718, prent, RP-P-2016-307

Centraal staat Astronomie op een voetstuk, op haar bovenbeen ligt een blad met de titel van de atlas. Ze houdt een globe vast die ze met een passer meet, naast haar voet ligt een sextant. Links en rechts van haar staan twee riviergoden. Op de achtergrond troont rechts een stedenmaagd die op een lans…

Vrouw zit met tuingereedschap en…

Jan Luyken, 1686, prent, RP-P-OB-44.319

Een vrouw zit met tuingereedschap en een bloempot op schoot onder een boom. Haar hoofd is versierd met een krans van eikenblad. Op de voorgrond bestuderen putti een afbeelding van een rijk aangelegde tuin. In de verte ruiters en wandelaars in de natuur. Geheel bovenin een cartouche met de beeltenis…

Portret van Willem IV, prins van…

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-104.660

Portret van Willem IV. In de ondermarge zijn naam en titels.