Portret van Gilbert du Motier,…

Jan Kobell (I), 1766 - 1833, prent, RP-P-OB-47.587

Portretbuste in ovaal van Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Motier, markies de La Fayette.

Rijm op de titelprent voor:…

Arnold Houbraken, 1710, prent, RP-P-OB-48.936

Een gedicht van 5 alinea's en in totaal tweeëntwintig regels in het Nederlands. Bovenaan de titel in twee regels en onderaan de naam van de schrijver. Gedicht behorende bij de titelprent.

H. Cecilia verdeelt haar kleding…

Reinier van Persijn, naar Domenichino, 1646, prent, RP-P-OB-60.188

De H. Cecilia verdeelt haar kleding onder de armen, die zich voor haar balkon verdringen. In de marge een twaalfregelig gedicht, in vier kolommen, in het Latijn.

H. Johanna van Valois

Reinier van Persijn, naar Theodoor van Thulden, 1623 - 1668, prent, RP-P-1884-A-7927

De Heilige Johanna van Valois, gekroond en met een crucifix in de handen, ontvangt een ring van het Christuskind, dat een mand met de passiewerktuigen vasthoudt.

Kaart van de Zijpe- en Hazepolder

Reinier van Persijn, in of na 1665, prent, RP-P-AO-7-23

Boven in de Noordzee het wapen van de polder. Langs de onderkant een cartouche met een legenda van de verkaveling. Links daarvan landbouwers, vee en landbouwproducten. Rechts daarvan twee jagers en twee jachthonden. Rechtsonder een schaalstok: Schale van 300 Hontsbosscher roeden. Linksboven de…

H. Cecilia verdeelt haar kleding…

Reinier van Persijn, naar Domenichino, 1646, prent, RP-P-H-P-5

De H. Cecilia verdeelt haar kleding onder de armen, die zich voor haar balkon verdringen. In de marge een twaalfregelig gedicht, in vier kolommen, in het Latijn.

Portret van Willem de Swaen

Reinier van Persijn, naar Christoffel Pierson, 1662, prent, RP-P-1883-A-6940

Portret van Willem de Swaen, priester te Gouda. Bovenaan zijn wapenschild en zijn devies in het Latijn. In de marge een achtregelig lofdicht, in twee kolommen, in het Latijn.

Portret van Theodora van Zuijlen…

Reinier van Persijn, 1623 - 1668, prent, RP-P-1884-A-7731

Portret van Theodora van Zuijlen van Nijevelt, vrouw van 's Heeren Arentsberge, vrouw van Heulestein. Ze was getrouwd met Godschalck van Halmale. In de marge het wapenschild van de geportretteerde en een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Gezicht op de Bartholomeüskerk te…

Jan Punt, naar Willem Fortuyn, 1762, prent, RP-P-1914-5021

Gezicht op het stadhuis te…

Jan Punt, naar Willem Fortuyn, 1762, prent, RP-P-1914-5022