Kaart van de grietenij Hemelumer…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23B-8-2

Kaart van de grietenij Opsterland

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23C-8-2

Kaart van de grietenij Utingeradeel

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23C-1-2

Kaart van de grietenij Het Bildt

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23B-9-2

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23B-2-2

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23A-10-2

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23A-3-1

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23A-10-1

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23A-8-2