Edzard II, vijfde graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.607

Enno I, tweede graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.604

Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1623, prent, RP-P-OB-67.665

Portret van Willem Pieter van…

Cornelis Apeus, naar D. Meindertsma, 1674, prent, RP-P-OB-26.340

Achior vastgebonden aan een boom

Pieter Feddes van Harlingen, 1615, prent, RP-P-1887-A-11800

Kaart van de grietenij Kollumerland…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-5

Kaart van de grietenij…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23A-1-1