Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1623, prent, RP-P-OB-67.665

Uit de bek van een grote vis komen kleinere vissen, die op hun beurt steeds nog kleinere vissen uitspugen in de richting van een groep tritons. Op de houten kade en op de stadspoort, vissers, waaronder Van Oldenbarnevelt. Op de achtergrond Friesland en de stad Utrecht. Spotprent op Van…

Edzard II, vijfde graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.607

Edzard II, vijfde graaf van Oost-Friesland. Staande ten voeten uit, hand op tafel waarop zijn helm ligt. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Enno I, tweede graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.604

Enno I, tweede graaf van Oost-Friesland. Staande ten voeten uit, zwaard in de hand. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Portret van Willem Pieter van…

Cornelis Apeus, naar D. Meindertsma, 1674, prent, RP-P-OB-26.340

Willem Pieter van Suchtelen, theoloog uit Leeuwarden, zittend aan een tafel. Op de muur hangt een wapen met een takje met drie bladeren. Onder het portret de namen en titels in het Latijn.

Achior vastgebonden aan een boom

Pieter Feddes van Harlingen, 1615, prent, RP-P-1887-A-11800

Achior, veldheer der Ammoniten, naakt vastgebonden aan een boom door de mannen van Holofernes, nabij Betulia. Judit 6

Plattegrond van Hindeloopen met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-71

Bovenaan een stadsgezicht van Hindeloopen met daarop links het wapen van Friesland en rechts dat van Hindeloopen. Daaronder een plattegrond van de stad in vogelvluchtperspectief. Rechtsonder legenda.

Plattegrond van Dokkum met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-55

Bovenaan een stadsgezicht van Dokkum met daarop links het wapen van Friesland en rechts dat van Dokkum. Daaronder een plattegrond van de stad in vogelvluchtperspectief. Links- en rechts legenda.

Plattegrond van Bolsward met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-52

Bovenaan een stadsgezicht van Bolsward met daarop links het wapen van Friesland en rechts dat van Bolsward. Daaronder een plattegrond van de stad in vogelvluchtperspectief. Links legenda.

Kaart van de grietenij…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23C-9-2

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen een jager, jachthonden, vee en de wapens van Ooststellingwerf en van grietman Lubbertus Lycklama à Nijeholt. Linksonder een schaalstok: Maat van 1200 konings roeden maakende een uire gaans welker 2000 maaken een…

Kaart van de grietenij…

anoniem, 1718, prent, RP-P-AO-2-23B-1-2

Linksonder legenda. Boven in het midden titelcartouche met daaronder het wapen van Menaldumadeel. Rechtsboven cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaronder het wapen van grietman jonker Sjuk Tjaard van Burmania. Daaronder een zuil met een schaalstok: Een halve Duytze myl van 15…