Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1623, prent, RP-P-OB-67.665

Uit de bek van een grote vis komen kleinere vissen, die op hun beurt steeds nog kleinere vissen uitspugen in de richting van een groep tritons. Op de houten kade en op de stadspoort, vissers, waaronder Van Oldenbarnevelt. Op de achtergrond Friesland en de stad Utrecht. Spotprent op Van…

Kaart van de grietenij…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-1-1

Linksonder legenda. Rechtsboven de wapens van Leeuwarderadeel en de stad Leeuwarden. Rechtsonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen Ceres, Justitia en het wapen van grietman jonker Laes van Burmania. Daaronder een schaalstok: Maat van 1200 konings roeden,…

Kaart van de grietenij…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-2-2

Linksboven titelcartouche, daaromheen het wapen van Ferwerderadeel en een visser met visnetten. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen het wapen van grietman jonker Bernard Heringa van Grovestins en twee landbouwers. Rechtsboven legenda, rechtsonder een…

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-6-1

Links legenda, linksonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daarboven de wapens van Achtkarspelen en van grietman Eelco van Haarsma. Rechtsonder een schaalstok: Maat van een uire gaans tot 1200 konings roeden welker 2000 maaken een gemeene Duytze myle van 15 in een.…

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-2-1

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen putti met de wapens van Franekeradeel, Franeker en grietman jonker Sicco van Goslina. Linksonder Minerva met het wapen van Friesland, daaronder een schaalstok: Een uire gaans van 1200 konings roeden, welker 2000…

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-7-1

Linksboven titelcartouche met daaromheen putti met de wapens van Wymbritseradeel, Sneek en IJlst. Linksonder legenda en een schaalstok: Een uire gaans van 1200 konings roeden, welker 2000 maken een gemeene Duytze myle van 15 in een graad. Daaromheen een visserman en -vrouw. Rechtsonder cartouche met…

Kaart van de grietenij Doniawerstal

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-3-1

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen vijf vrouwfiguren, waaronder Fama en mogelijk Ceres, en de wapens van Doniawerstal en van grietman jonker Taco van Burmania. Linksonder legenda. Rechts een schaalstok: Een halve gemeene Duytze myle van 15 in een…

Kaart van de grietenij Opsterland

Jan Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-8-1

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen een vrouwfiguur, putti en de wapens van Opsterland en van grietman Augustinus Lycklama à Nijeholt. Onderaan cartouche met daaromheen een herder, Ceres, een visser en een jager. Daaronder schaalstok: Maat van een…

Kaart van de grietenij Dantumadeel

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-7-2

Linksonder cartouche met titel, bestuurlijke informatie over de grietenij en de wapens van Dantumadeel en van grietman jonker Tjaard van Aylva. Rechts legenda, rechtsonder een schaalstok: Een uire van 1200 kon: roeden welker 2000 maaken een gemeene Duytze myle van 15 in een graad. Daaromheen een…

Kaart van het kwartier Oostergo

anoniem, 1739, prent, RP-P-AO-2-22-1

Linksboven twee turfstekers aan het werk. Rechtsboven titel en de wapens van Oostergo en de elf grietenijen van dit kwartier.