Portret van Willem Pieter van…

Cornelis Apeus, naar D. Meindertsma, 1674, prent, RP-P-OB-26.340

Willem Pieter van Suchtelen, theoloog uit Leeuwarden, zittend aan een tafel. Op de muur hangt een wapen met een takje met drie bladeren. Onder het portret de namen en titels in het Latijn.

Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1623, prent, RP-P-OB-67.665

Uit de bek van een grote vis komen kleinere vissen, die op hun beurt steeds nog kleinere vissen uitspugen in de richting van een groep tritons. Op de houten kade en op de stadspoort, vissers, waaronder Van Oldenbarnevelt. Op de achtergrond Friesland en de stad Utrecht. Spotprent op Van…

Achior vastgebonden aan een boom

Pieter Feddes van Harlingen, 1615, prent, RP-P-1887-A-11800

Achior, veldheer der Ammoniten, naakt vastgebonden aan een boom door de mannen van Holofernes, nabij Betulia. Judit 6

Edzard II, vijfde graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.607

Edzard II, vijfde graaf van Oost-Friesland. Staande ten voeten uit, hand op tafel waarop zijn helm ligt. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Enno I, tweede graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.604

Enno I, tweede graaf van Oost-Friesland. Staande ten voeten uit, zwaard in de hand. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Plattegrond van Hindeloopen met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-71

Bovenaan een stadsgezicht van Hindeloopen met daarop links het wapen van Friesland en rechts dat van Hindeloopen. Daaronder een plattegrond van de stad in vogelvluchtperspectief. Rechtsonder legenda.

Plattegrond van Dokkum met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-55

Bovenaan een stadsgezicht van Dokkum met daarop links het wapen van Friesland en rechts dat van Dokkum. Daaronder een plattegrond van de stad in vogelvluchtperspectief. Links- en rechts legenda.

Plattegrond van Bolsward met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-52

Bovenaan een stadsgezicht van Bolsward met daarop links het wapen van Friesland en rechts dat van Bolsward. Daaronder een plattegrond van de stad in vogelvluchtperspectief. Links legenda.

Kaart van de grietenij Aengwirden

anoniem, 1718, prent, RP-P-AO-2-23C-2-2

Linksboven cartouche met titel en het wapen van Aengwirden. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij en het wapen van grietman Johannes Crack van Bouricius. Daaromheen een landbouwer, een vrouw en stapels turf. Daaronder een schaalstok: Een halve gemeene Duytze myl van 15…

Kaart van de grietenij Doniawerstal

anoniem, 1718, prent, RP-P-AO-2-23C-3-2

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen vijf vrouwfiguren, waaronder Fama en mogelijk Ceres, en de wapens van Doniawerstal en van grietman jonker Taco van Burmania. Linksonder legenda. Rechts een schaalstok: Een halve gemeene Duytze myle van 15 in een…