Portret van Willem Pieter van…

Cornelis Apeus, naar D. Meindertsma, 1674, prent, RP-P-OB-26.340

Edzard II, vijfde graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.607

Enno I, tweede graaf van…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.604

Achior vastgebonden aan een boom

Pieter Feddes van Harlingen, 1615, prent, RP-P-1887-A-11800

Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1623, prent, RP-P-OB-67.665

Plattegrond van Bolsward met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-52

Plattegrond van Dokkum met…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-55

Kaart van de grietenij Schoterland

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1718, prent, RP-P-AO-2-23C-5-1

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken, 1718, prent, RP-P-AO-2-23B-7-1