Friese vrouwen op het ijs

Ludwig Gottlieb Portman, naar C.F. Bounach, Jan Willem Pieneman, 1804, prent, BI-B-FM-107-10

Twee jongedames in Friese klederdracht op het ijs. De een zit in een slee, de andere staat op de schaats. Uit Hindeloopen of een plaats in de buurt. Derde aflevering van vier platen, verschenen in 1804. Onderdeel van een gebonden uitgave van de reeks van twintig platen van Nederlandse klederdrachten…

Oever

Jaap Hillenius, 1987 - 1990, prent, RP-P-2011-24-122

Oever met gras met aan de overzijde van het water een boom. De ets is ingekleurd door bijna aansluitende gekleurde vierkanten en rechthoeken.

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-4

Linksboven het wapen van Oostdongeradeel, linksonder twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune / Een gemene Duytsche myle, Hora itineris / Een uyre gaens - 1400 konings roeden voor een uyre gaens. Rechtsboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij, rechtsonder…

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-9

Linksboven cartouche met het wapen van Smallingerland, titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Aan de onderkant een schaalstok: Hora itineris / Een uyre gaens - schale van 1400 conincx roeden. Rechtsonder legenda.

Kaart van de grietenij Baarderadeel

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21B-5

Linksboven het wapen van Baarderadeel, linksonder legenda. Rechtsboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Rechtsonder twee schaalstokken: Milliare Germanicu commune / Een gemene Duytsche myle, Hora itineris / Een uyre gaens - 1400 konings roeden voor een uyre gaens.…

Kaart van de grietenij Utingeradeel

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21C-1

Linksboven het wapen van Utingeradeel, linksonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Rechtsboven legenda, rechtsonder twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune / Een gemeene Duytsche myle, Hora itineris 1400 perticas regales longa / Een uyre gaens lang 1400…

Kaart van de grietenij Lemsterland

Jacob van Meurs, 1664, prent, RP-P-AO-2-21C-6

Linksonder twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune / Een gemeene Duytsche myle, Hora itineris perticarum regalium 1400 / Een uyre gaens van 1400 conings roeden. Daaromheen een man met een vis. Rechtsboven legenda. Rechtsonder cartouche met het wapen van Lemsterland, titel en bestuurlijke…

Kaart van de grietenij…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-2-1

Linksboven titelcartouche, daaromheen het wapen van Ferwerderadeel en een visser met visnetten. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen het wapen van grietman jonker Bernard Heringa van Grovestins en twee landbouwers. Rechtsboven legenda, rechtsonder een…

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-3-2

Linksonder legenda. Rechtsonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daarboven de wapens van Westdongeradeel en van grietman jonker Ernest van Aylva, daarnaast een landbouwer. Daaronder een schaalstok: Een uire gaans van 1200 koonings roeden welker 2000 maaken een…

Kaart van de grietenij Dantumadeel

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-7-1

Linksonder cartouche met titel, bestuurlijke informatie over de grietenij en de wapens van Dantumadeel en van grietman jonker Tjaard van Aylva. Rechts legenda, rechtsonder een schaalstok: Een uire van 1200 kon: roeden welker 2000 maaken een gemeene Duytze myle van 15 in een graad. Daaromheen een…