Portret van de (vermoedelijk)…

Emma Kirchner, 1873, foto, RP-F-F00796-J

Onderdeel van Album met twaalf foto's van studenten in historische kostuums.

Brief van Willem de Zwijger aan Mr…

Willem I (prins van Oranje), 1573, brief, NG-782

Handgeschreven brief met 2 ondertekeningen (van Willem de Zwijger en zijn secretaris N. Brunynck). De brief is eenzijdig beschreven door N. Bruyninck en voorzien van zegel met gekroond wapen. Korte tekst op de achterzijde: 1573 de 28 sbr Comissie van zijnen Exc. op Mr. Henrick Meyster omme een schip…

Placcaat en Ordonnanatie,…

Caspar van Graauwenhaan en Zoon, 1788, boek, NG-814

Boek, bevattende uitklapbare ordonnaties ed, bijeengebonden in een band van roodgemarmerd papier en een rode lederen rug. Gemerkt; titelp.: leeuw binnen omheining in cartouche. Gedateerd; titelp.: 1788.

Portret van Ernst Casimir, graaf…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1628, prent, NG-554

Portret van Ernst Casimir in een ovaal met randschrift. In de ondermarge vijf regels Latijnse tekst.

Gezicht op de ruïne van het…

Coenraet Decker, 1680, prent, RP-P-1905-5697

Gezicht op de ruïne van het in 1572 verwoeste klooster Koningsveld nabij Delft. Linksboven de titel en een wapenschild met een kroon. Rechtsboven een banderol met informatie over de ruïne.

Gezicht op het Generaliteits…

Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-16

Gezicht op het Generaliteits Kruitmagazijn van de Staten van Holland, gelegen in de Lage Abtswoudse polder ten zuiden van Delft. Op platbodems worden kruidvaten aangevoerd over het water.

Praalgraf boven de grafkelder van…

Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-23

Interieur van de Nieuwe Kerk te Delft met het door Hendrick de Keyser ontworpen praalgraf boven de grafkelder van Oranje-Nassau.

Gezicht op het Prinsenhof te Delft

Coenraet Decker, 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-28

Gezicht op het Prinsenhof, het voormalige Sint-Agathaklooster, te Delft. Helemaal linksachter de voormalige zuidvleugel van het klooster, gedurende de zeventiende eeuw gebruikt als huisvesting voor de dochters van Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal. Rechts daarvan de voormalige kloosterkapel,…

Plattegrond van Overschie

Johannes de Ram (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-35

Plattegrond van Overschie. Linksonder een cartouche met informatie en een legenda 1-8. Rechts daarvan twee vissers. Rechtsboven de titel en het wapen van Overschie. Rechtsonder een schaalstok van 60 onbekende eenheden.

Gezicht op het Pesthuis nabij Delft

Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-30

Gezicht op het Pesthuis nabij Delft, gezien vanuit vogelvluchtperspectief.