Baron van Spaen bij kasteel Biljoen…

Barentie Willem Dietz, naar Adrien Godefroy, 1825, prent, RP-P-1878-A-1883

Baron van Spaen zittend op bankje bij de vijver van kasteel Biljoen bij maanlicht.

Omslag voor de prentenserie:…

Isaac Anne Nijhoff en Zn, 1838, omslag, RP-P-OB-50.002

Spotprent met minister Fransen van…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1864, prent, RP-P-OB-89.477

Spotprent met minister Fransen van de Putte die het Ministerie van Koloniën.openstelt voor onderzoek door de conservatieven. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 2, 9 januari 1864.

Spotprent op de artikelen van prof.…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1864, prent, RP-P-OB-89.484

Spotprent op de artikelen van prof. Vreede tegen de reis van prins Napoleon door Nederland. Prof. G.W. Vreede valt als Don Quichot met een paraplu en een ganzenveer een beeld van keizer Napoleon Bonaparte aan. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 16, 16 april 1864.

Spotprent op de plannen voor…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1864, prent, RP-P-OB-89.489

Spotprent op de plannen voor havenbouw in Den Haag. Vader Tijd gooit zijn zandloper leeg in de Scheveningse vaart, naar aanleiding van de angst bij sommigen voor verzanding van de haven. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 24, 11 juni 1864.

Spotprent op jhr. De Brauw en Groen…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1864, prent, RP-P-OB-89.491

Spotprent op jhr. W.M. de Brauw, kandidaat voor Gouda, als Faust en Groen van Prinsterer als Mephistopheles. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 26, 25 juni 1864.

Spotprent op het wetsontwerp voor…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1864, prent, RP-P-OB-89.496

Spotprent op het wetsontwerp voor hoger onderwijs in Indische taal-, land- en volkenkunde. Drie voorstellingen in de vorm van bas-reliëfs waarin drie stoelen zijn verwerkt. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 31, 30 juli 1864.

Spotprent over het congres over…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1864, prent, RP-P-OB-89.504

Spotprent op Jhr Hartsen als president van de vierde sectie op het congres ter bevordering van sociale wetenschappen te Amsterdam over koloniale politiek. De president kan een suikerbrood op de spreker laten zakken wanneer zijn diens toon hem niet bevalt. Plaat verschenen bij het weekblad De…

Spotprent op baron Van Zuylen van…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1864, prent, RP-P-OB-89.509

Spotprent op een toespraak door baron Van Zuylen van Nijevelt gehouden op 22 november 1864. Vier personen pratend in een trekschuit, de baron voorgesteld als een kleine jongen. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 49, 3 december 1864.