Portret van Frans I van Frankrijk

Gaspar Bouttats, naar Hendrik Verbrugghen, 1650 - 1695, prent, RP-P-1920-1290

Portret in ovale lijst van Frans I van Frankrijk. Buste naar rechts. Frans I draagt een harnas en de een mantel met de fleur-de-lis van het Franse koningshuis. Het ovale medaillon wordt gedragen door een vliegende engel die symbolen meedraagt van de katholieke kerk, namelijk een kruis, een stola en…

Portret van Keizer Leopold I

Philibert Bouttats (I), 1664 - ca. 1731, prent, RP-P-1908-1193

Portret in ovale lijst van Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk. Buste naar rechts. Zijn linkerhand rust op de rijksappel. De ketting van de Orde van het Gulden Vlies om zijn hals. Hij draagt een hermelijnen mantel. Middenonder zijn wapen met Orde van het Gulden Vlies. De prent heeft een…

Portret van Pierre Coton

Gaspar Bouttats, 1650 - 1695, prent, RP-P-1910-4254

Pierre Coton, Jezuïet en biechtvader van Hendrik IV van Frankrijk. Buste naar rechts. Pierre Coton draagt een koorhemd over zijn soutane en heeft een zwarte biretta op het hoofd. De prent heeft een Nederlands onderschrift.

Februari

Pieter van der Borcht (I), 1545 - 1608, prent, RP-P-1887-A-11571

Winterlandschap met wintertaferelen. Februari is de sprokkelmaand. Op de voorgrond wordt dood hout overgebleven van de winter gehakt en verzameld. Mensen warmen zich aan een zelfgebouwd vuur. Een processie is aan de gang in de achtergrond terwijl enkele bedelaars verkleed de huizen aandoen voor…

Geboorte van Christus en Johannes…

Pieter van der Borcht (I), 1639 - 1717, prent, RP-P-1906-3918

Verschillende taferelen uit het evangelie van Lucas over de geboorte van Christus. De taferelen zijn genummerd op passage. Uiterst links van de prent verschijnt de engel Gabriël aan de priester Zacharias. Hij verkondigt hem de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper (Lucas 1:9-20). Zacharias…

Boottocht

Pieter van der Borcht (I), 1545 - 1608, prent, RP-P-1964-2996

Hoftuin met een meertje op de voorgrond. Verspreid over de prent zijn paren te zien die samen wandelen. Op de voorgrond varen drie bootjes in het water. De paren spelen muziek in de boot en varen naar de overkant. De serie toont verschillende aspecten van hofmakerij en enkele voorbeelden uit het…

November

Pieter van der Borcht (I), 1545 - 1608, prent, RP-P-1887-A-11580

Herfstlandschap met najaarstaferelen. November is de eikel- en slachtmaand. Centraal staat het voeden van varkens met eikels die enkele mannen uit een boom slaan. Op de achtergrond wordt het vee geslacht. Middenboven het sterrenbeeld Boogschutter. In deze serie van de twaalf maanden wordt elke maand…

God zegent Jakob en noemt hem…

Pieter van der Borcht (I), 1582 - 1592, prent, RP-P-1878-A-593

God openbaart zich aan Jakob in Betel (Genesis 35:9-15). Hij geeft Jakob de naam Israël en belooft hem het land van Abraham en Izaak. Na deze verschijning (links in de prent) richt Jakob een altaar op voor God (midden van de prent) en wijdt het in door er olie over uit te gieten. Op de achtergrond…

Het bedorven huishouden

Pieter van der Borcht (I), naar Maerten de Vos, 1545 - 1608, prent, RP-P-1908-2117

Schoenmaker voor zijn huis, zittend voor zijn werkbank. In plaats van te werken drinkt hij een pint bier. Zijn leerjongens, die schoenen maken, schoppen keet. De vrouw van de schoenmaker staat kijvend voor hem. Zijn dochter zit al roepend op een hek. Op de achtergrond dansen boeren op de muziek van…

Armoede belemmert de vooruitgang…

Pieter van der Borcht (I), naar Giovanni Andrea Alciato, 1545 - 1608, prent, RP-P-1878-A-594

Op de voorgrond een jongeling aan wiens linkerhand en voet vleugels zijn bevestigd. Hij poogt te vliegen, maar een steen die aan zijn rechterarm met een touw is bevestigd, belemmert dit. In de achtergrond een uitgestrekt bergachtig landschap. Een onderschrift in het Latijn functioneert als motto:…