Surimono album

Matsukawa Hanzan, 1860 - 1865, boek, RP-P-1991-513

Stofontwerpen

Kamisaka Sekka (toegeschreven aan), 1890 - 1946, boek, RP-P-1993-132

Langoustine als takarabune.

Utagawa Toyohiro, 1800 - 1825, prent, RP-P-1958-502

Bloemschikken

Ryûryûkyo Shinsai, 1800 - 1810, prent, RP-P-1961-31

Ichikawa Morinosuke als Nagoya…

Shunbaisai Hokuei, 1835 - 1845, prent, RP-P-1970-44

Arashi Rikan als Inuyama Dosetsu

Utagawa Kunimasu, 1835 - 1840, prent, RP-P-1979-226