Traité instituant la Communauté…

Louis Jozeph Maria Beel, 1951, document, NG-681-C

Brief van Beel aan Drees dd 22-11-1951. In kartonnen cassette samen met twee boeken.

Ensemble kaarten en tekeningen van…

Hendrik van der Poth, 1795 - 1803, brief, RP-T-00-3818

Ensemble van 54 kaarten, tekeningen en gekalligrafeerde rapporten vervaardigd door de adjudant Hendrik van der Poth ten tijde van de Brits-Russische expeditie naar Noord-Holland in 1799, plus werk van enkele jaren daarvoor en daarna. Veel van de tekeningen hebben ook betrekking op de oefeningen van…

Brieven van Jhr. A.D. Laman Trip

Albertus Dominicus Laman Trip, 1908 - 1913, omslag, NG-1989-6

Omslag, twee kartonnen platten, folio-formaat, met twee groene linten erdoorheen, waarin een reeks brieven en enkele andere stukken, in vier zuurvrije kartonnen omslagen ondergebracht. De eerste drie omslagen bevatten brieven. De brieven zijn (niet aaneengesloten) oplopend genummerd. Op de omslagen…

Brief aan Jan Veth

Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 1920, brief, RP-D-1984-40-A.DERKINDEREN-165

Brief bevat een gedicht van Jan Veth.

Brief aan Jan Veth

Antoon Derkinderen, 1902, brief, RP-D-1984-40-A.DERKINDEREN-92

Brief aan anoniem

Willem Gerard Hofker, in of voor 1969, brief, RP-D-2017-386

Brief aan jonkheer Hendrik Teding…

Huib Luns, 1931, brief, RP-D-2017-672

Brief bevat briefkaart betreffende teruggezonden werken.