Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Triomf van de Faam

Pieter Coecke van Aelst (I), 1512 - 1549, tekening, RP-T-1992-3

Maria Magdalena met engelen

Godfried Maes, 1659 - 1700, prent, RP-P-OB-22.684

De boetvaardige Maria Magdalena, met voor haar een boek en een doodskop, wordt ondersteund door een engel. Linksboven in de lucht nog twee engelen en twee cherubijnen.

Opstanding

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-OB-22.689

Christus staat op uit het graf, de banier van de Opstanding in zijn hand. Op de voorgrond liggen de soldaten die het graf bewaakten en achter Christus een geopende sarcofaag. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn.

Kroning van Maria

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2339

Maria wordt gekroond in de hemel door Christus, aan haar linker zijde en door God de Vader, rechts van haar. Bovenaan de duif, het symbool van de Heilige Geest. Zowel God de Vader als Christus houden een rijksappel vast, symbool van de Redder van de Wereld (Salvator Mundi). Maria wordt omringd en…

Personificatie van Matigheid

Karel van Mallery, 1607, prent, RP-P-OB-22.691

De vrouwelijke personificatie van Matigheid (Temperantia), een van de vier kardinale deugden, met in haar hand een kelk en in haar schoot vruchten.

Visitatie

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1909-1100

Ontmoeting van Maria en Elizabeth. Zij geven elkaar de hand en omhelzen elkaar. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn.

Aanbidding door de koningen

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2334

In een landschap zit onder een afdakje Maria, met op haar schoot het Christuskind. Naast haar staat Jozef, met gekruiste armen voor zijn borst en achter haar de os en de ezel. Voor haar knielen de drie koningen met hun geschenken. Twee van hen hebben hun kronen op de grond gelegd. Op de achtergrond…

H. Clara

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2341

De heilige Clara, naar links, met een monstrans. Prent uit een serie van vijftien prenten met afbeeldingen van heiligen.

Engel met haan, doornenkroon en…

Karel van Mallery, naar Aegidius Sadeler, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-OB-22.696

Engel met de haan en de doornenkroon. De rietstengel verwijst naar de stok waarmee Christus aan het kruis de in wijn gedrenkte spons kreeg aangeboden. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn. Vierde prent uit een serie van acht prenten met voorstellingen van engelen met de Passiewerktuigen.