Namenlijst van de groepen in de…

H. Nijgh, 1862, tekstblad, RP-P-OB-88.956-0

Gedrukte verklaring met de namen en rollen van de deelnemers van de acht groepen in de optocht. Bij de serie van acht platen van de gekostumeerde optocht gehouden door de studenten van de Koninklijke Academie te Delft bij het vierde lustrum op 8 juni 1862, plus intekenlijst en ledenlijst. De stoet…

Programma van den Triomftogt te…

C.A. Spin & Zn, 1863, programma, RP-P-OB-88.946A

Programma behorende bij de prent van de optocht gehouden in Amsterdam bij de viering van 50 jaar Nederlands onafhankelijkheid 1813-1863 op 16 november 1863, georganiseerd door de twee typografische verenigingen 'De Nederlandsche Drukpers' en 'Voorzorg en genoegen'. Dubbelgevouwen blad bedrukt op…

Herinnerings Geschenkje aan 1840,…

G.J. d' Ancona, 1840 - 1841, omslag, RP-P-1965-787

Omslag voor een groep van twaalf prentjes met voorstellingen van de belangrijkste momenten tijdens de intocht van Willem II, de erepoorten opgericht in de stad en de inhuldiging op 28 november 1840 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Dubbelgevouwen blad met een oproep aan 'Neêrlands Jeugd!', een lijst…

Utrechtse maskerade van 1881…

J.L. Beijers, 1881, tekstblad, RP-P-1908-4863-10

Tekstblad met een overzicht van de zeven platen met de namen van de voorgestelden en de deelnemende studenten. Onderdeel van de serie van zeven platen plus titelprent van de gekostumeerde optocht door de studenten van de Utrechtse Hogeschool op 28 juni 1881 bij de viering van het 245-jarig bestaan…

Plechtige Begrafenis van Z.M.…

anoniem, 1890 - 1891, tekstblad, RP-P-1933-134A

Tekstblad met een lijst van de namen genummerd 1-38 van de deelnemers aan de begrafenisstoet. Behoort bij de prent van de begrafenis van Koning Willem III op 4 december 1890 te Delft.

Beschrijving van de scènes op de…

anoniem, 1550 - 1599, prent, RP-P-2016-730-212(V)

Een beschrijving van scènes 256 tot en met 283 op de Zuil van Trajanus, in het Italiaans. Prent maakt deel uit van een album.

Beschrijving van de scènes op de…

anoniem, 1550 - 1599, prent, RP-P-2016-730-213(R)

Een beschrijving van scènes 284 tot en met 312 op de Zuil van Trajanus, in het Italiaans. Prent maakt deel uit van een album.

Titelpagina voor: Janus Bleuland,…

Jan Bleuland, 1785, tekstblad, RP-P-OB-23.789

Titelpagina voor: Janus Bleuland, Observationes Anatomico-Medicae de Sana et Morbosa Oesophagi Structura, 1785. Blad op beide zijden bedrukt.

Tekstblad bij boekillustratie

Roeland van Leuve, 1723, tekstblad, RP-P-OB-52.224

Tekstblad bij boekillustratie met weergave van zes verschillende markten te Amsterdam.