Kaart van de provincie Utrecht

anoniem, naar J.C. Roeder, 1791, prent, RP-P-AO-5-8E

Linksonder de titelcartouche. Rechtsonder een schaalstok: Duytsche mylen 15 op een graad. Gradenverdeling langs de randen.

Kaart van de provincies Holland,…

anoniem, in of na 1672, prent, RP-P-AO-5-9

Kaart van de provincies Holland, Utrecht en Gelderland met de vestingen en forten gebouwd tijdens de oorlog in 1672. Rechtsboven de cartouche met de titel. Rechtsonder een schaalstok: Duytsche mijlen / Milliaria Germanica.

Kaart van de grietenij…

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-1-2

Linksonder legenda. Boven in het midden titelcartouche met daaronder het wapen van Menaldumadeel. Rechtsboven cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaronder het wapen van grietman jonker Sjuk Tjaard van Burmania. Daaronder een zuil met een schaalstok: Een halve Duytze myl van 15…

Kaart van de grietenij Wonseradeel

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-6-2

Linksboven titelcartouche met de wapens van Wonseradeel en Bolsward, daaromheen twee tritons. Rechtsboven legenda, rechtsonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaromheen het wapen van grietman jonker Tjaard van Aylva, drie putti, vee en Ceres. Daaronder een schaalstok: Maat…

Kaart van de grietenij Aengwirden

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-2-2

Linksboven cartouche met titel en het wapen van Aengwirden. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij en het wapen van grietman Johannes Crack van Bouricius. Daaromheen een landbouwer, een vrouw en stapels turf. Daaronder een schaalstok: Een halve gemeene Duytze myl van 15…

Kaart van de grietenij Gaasterland

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-7-2

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen een vrouwfiguur met een tak, landbouwgerei, putti met jachthonden en de wapens van Gaasterland en van grietman Valerius van Glinstra. Linksonder een schaalstok: Een uire gaans van 1200 konings roeden welker 2000…

Kaart van de stadsvrijheid Utrecht

anoniem, 1696, prent, RP-P-AO-5-10A

Deze plattegrond geeft de Utrechtse stadsvrijheid weer (het gebied waarover de stad jurisdictie had) naar de situatie in 1539. De grens van de jurisdictie is aangegeven met een stippellijn. Linksboven een cartouche met de Latijnse titel en daarboven het wapen van de stad. Om de cartouche…

Kaart van de provincie Utrecht…

Thomas Doesburgh, 1696, prent, RP-P-AO-5-8A-2

Onderste deel van een kaart van de provincie Utrecht. Zowel op de kaart als onder de plaatrand zijn verschillende handgeschreven aanvullingen aangebracht.

Kaart van de provincie Utrecht…

Thomas Doesburgh, in of na 1696, prent, RP-P-AO-5-8-8

Deel (vierde van boven) van een kaart van de provincie Utrecht.

Kaart van de provincie Utrecht…

Thomas Doesburgh, in of na 1696, prent, RP-P-AO-5-8-10

Deel (eerste van onder) van een kaart van de provincie Utrecht.