Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Triomf van de Faam

Pieter Coecke van Aelst (I), 1512 - 1549, tekening, RP-T-1992-3

Keizer Karel V omgeven door zijn…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1555, prent, RP-P-1992-35

Keizer Karel V zit op een troon, met een adelaar tussen zijn voeten. De adelaar heeft in zijn snavel een ring waaraan touwen zijn bevestigd waarmee de overwonnen vijanden van de keizer gebonden zijn. Links van de troon staan: Frans I, koning van Frankrijk, paus Clemens VII en de Turkse vorst…

Schelp, murex pecten

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1992-16

Portret van Barthold van Gent,…

Pieter de Jode (II), naar Anselm van Hulle, 1616 - 1744, prent, RP-P-OB-7789

Busteportret van Barthold van Gent, graaf van Loenen en Meynerswijck. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met het wapenschild van de geportretteerde. In de cartouche een vijfregelig onderschrift in het Latijn. In de marge de naam en functie van de geportreteerde in het Nederlands. Kopie…

Portret van Johann van Giffen

Pieter de Jode (II), naar Anselm van Hulle, 1649, prent, RP-P-OB-7791

Portret van Johann van Giffen. Rechtsonder: 111. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met het wapenschild van de geportretteerde en een randschrift in het Latijn. In de cartouche een zevenregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie portretten naar schilderijen van Anselmus van…

Portret van Georg Christoph

Pieter de Jode (II), naar Anselm van Hulle, 1648, prent, RP-P-1918-688

Busteportret van Georg Christoph, baron van Haslang. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met het wapenschild van de geportretteerde, een keten met de Orde van het Gulden Vlies en een randschrift in het Latijn. In de cartouche een zesregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie…

Portret van Isabella Clara Eugenia,…

Pieter de Jode (II), 1628 - 1670, prent, RP-P-1905-728

Portret van Isabella Clara Eugenia, ten halven lijve. Ze draagt een habijt. In haar linkerhand houdt ze een rozenkrans en haar rechterhand rust op een boek. Naast haar een bekroond wapen. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met vierkant randwerk met rozetten. In de marge een vierregelig…

Portret van paus Adrianus VI

Pieter de Jode (II), 1628 - 1670, prent, RP-P-1908-908

Busteportret van paus Adrianus VI. Op de achtergrond de pauselijke tiara. Het portret is gevat in een boogvormige omlijsting met het wapenschild van de geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Latijn.