578 resultaten gevonden


Christoffel Plantijn Johannes Wierix, 1583, prent, RP-P-1906-2171

Boekillustratie bij het verhaal van de kruisiging van Christus (Marcus 15:24). Romeinse soldaten kruisigen Christus en nemen zijn mantel af. De prent bevat een onderschrift met een verwijzing naar de bijhorende Bijbelpassage.

Philips Galle Johannes Wierix, 1585 - 1586, prent, RP-P-1985-231

In een ovale lijst het portret van Johannes Stradanus. Rondom de lijst de personificaties van Schrijfkunst (links),Tekenkunst (centraal boven) en Geometrie (rechts). De prent is versierd met groteske ornamenten. In elke hoek van de prent een embleem. Linksboven schilderwerktuig met als opschrift…

Jacob Houbraken, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-48.536

Portret naar links van François Maelson in een ovaal. Het portret rust op een plint waarop een leeg veld voor zijn naam.

Gerard P. Groenning, Gerard de Jode Johannes Wierix, 1579, prent, RP-P-1906-1774

Judas Makkabeüs beveelt een aantal wetsgetrouwe priesters het heiligdom te reinigen en de stenen die het altaar ontwijd hebben af te voeren naar een onreine plaats. Het ontwijde brandofferaltaar wordt afgebroken. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in 1 Makk. 4.

Johannes Wierix, 1603, prent, RP-P-1904-85

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Op de achtergrond toeschouwers, onder wie Pilatus.

Gerard de Jode Johannes Wierix, na 1572, prent, RP-P-1989-82

Koning Herodes ondervraagt Christus, maar die antwoordt hem niet. Hierop bespotten Herodes en zijn soldaten Christus. Ze trekken hem een pronkgewaad aan. In de marge een zevenregelig onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling. De scène is gevat in een ornamentele omlijsting met aan…

Sadeler Johannes Wierix, 1565 - voor 1585, prent, RP-P-1939-232

Een man zonder bruiloftskleren wordt door de dienaren van de koning afgevoerd. De koning draagt hen op zijn handen en voeten vast te binden. Rechts het bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Links het laatste avondmaal. Geheel op de achtergrond de vijf wijze maagden. In de…

Johannes Wierix, 1559 - voor 1620, prent, RP-P-1906-1813

Christus zit en houdt een rijksappel in de ene hand, en maakt een zegenend gebaar met de ander hand. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Nicolaes de Clerck Johannes Wierix, 1579, prent, RP-P-OB-66.924

De evangelist Marcus schrijft in een boek dat op zijn schoot ligt terwijl hij naar het opengeslagen boek op zijn lessenaar kijkt. Aan zijn voeten ligt de gevleugelde leeuw.

anoniem Johannes Wierix, 1559 - voor 1585, prent, RP-P-1904-1249

Landschap met de heilige Martha van Bethanië. Ze houdt een draak aan een ketting en een wijwaterskwast in de hand. Aan haar voeten staat een emmer.