Overstroming bij Kampen, 1775

Noach van der Meer (II), 1776, prent, RP-P-AO-3-41A

Overstroming bij Kampen op 15 november 1775. Links bezwijkt een huis waarin een moeder met kind om hulp roept. Op de voorgrond zitten drie mensen op het dak van een huis. Zeilschepen proberen mensen en vee te redden. Aan de horizon de stad Kampen.

Het St. Catharina-Gasthuis te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Petrus Franciscus Greive, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2244

Het herbergen van reizigers en het uitdelen van voedsel aan armen, bedelaars en wezen door de monniken in de St. Catharina-Gasthuis te Arnhem, ca. 1240.

Decoratie bij het huis van Gerrit…

Noach van der Meer (II), 1776, prent, RP-P-OB-23.491

Decoratie aangebracht bij het huis van de heer Gerrit Wiggers aan de Binnenkant te Amsterdam. De prins komende uit de Tempel der Wijsheid. Het Staatsschip komt aanvaren met de deugden Geloof, Hoop en Liefde aan boord. Bovenaan een slinger met de wapenschilden van de Republiek. Ter gelegenheid van de…

Crucifix met kruisigingsscène

Raphaël Sadeler (II), 1622, prent, RP-P-OB-7642

Een crucifix met de kruisigingsscène afgebeeld.

Portret van Johann Philipp von…

Cornelis Meyssens, naar Jacob Toorenvliet, 1670, prent, RP-P-1918-1261

Portret van Johann Philipp von Schönborn, aartsbisschop van Mainz en bisschop van Würzburg en Worms.

Schildpad in een ovale omlijsting

Raphaël Sadeler (I), 1617, prent, RP-P-OB-7650

Een ovale omlijsting met een schildpad in een landschap en het motto: "sub parvus sed meo". Dit is het drukkersmerk van Raphaël Sadeler.

Decoraties bij het huis van…

Noach van der Meer (II), 1776, prent, RP-P-OB-23.496

Decoraties aangebracht bij het huis van burgemeester Roeloff Blok aan de Brede Straat te Hoorn. Vier naast elkaar geplaatse panelen. Geheel links het Schip van Staat, daarnaast prins Willem V bij de Hollandse Tuin, waarin de Hollandse Maagd zit met een vrijheidslans in haar hand. Naast de prins de…

Portret van Guido Reni

Joannes Meyssens, naar Guido Reni, 1662, prent, RP-P-OB-23.605

Portret van de schilder Guido Reni. Onderaan in de marge een drieregelige tekst in het Frans.

Schildpad in een cartouche

Raphaël Sadeler (I), 1619 - 1632, prent, RP-P-OB-7652

Een cartouche met een schildpad in een landschap en het motto: "sub parvus sed meo". Dit is het drukkersmerk van Raphaël Sadeler.

Christus wordt aan het kruis…

Raphaël Sadeler (II), 1622, prent, RP-P-OB-7639

Twee mannen nagelen Christus aan het kruis.