De boog van Titus

Cornelis van Poelenburch, 1621, tekening, RP-T-1898-A-3724

Fries met de triomf van de Liefde

Meester van de Dobbelsteen, naar Rafaël, ca. 1530 - ca. 1560, prent, RP-P-OB-38.567

Een fries met een optocht van naakte putti. In het midden Amor met twee fakkels op een strijdwagen getrokken door twee geiten. Daaromheen putti met dieren en trompetten. Rechts loopt een leeuw en een putto met een luit in zijn armen.

De Porta Pinciana te Rome

Herman van Swanevelt, 1629 - 1641, tekening, RP-T-1902-A-4593

Triomf van de liefde

Giulio Bonasone, 1545, prent, RP-P-OB-35.343

De triomf van de liefde. Amor rijdt op een strijdwagen, getrokken door twee eenhoorns, door de wolken. Hij schiet zijn pijlen af op de naakte liefdesparen in het landschap onder hem. Midden onder ligt Amor in het water met een naakte figuur. Op de achtergrond links Apollo op zijn zonnewagen.

Gezicht op de ruïnes van het…

Nicolaes Pietersz. Berchem, 1630 - 1683, tekening, RP-T-1883-A-277

Gezicht in het Colosseum te Rome met op de voorgrond twee tekenaars, een oude herder met een kudde geiten en twee vrouwen die de was doen.

Kerkvader Hieronymus

Roeland van Bolten, naar Giuseppe Cesari, Jacob Matham, na 1600 - 1608, prent, RP-P-1887-A-11440

De H. Hieronymus gezeten in een kerkgewelf. Hij is half naakt, maar draagt nog zijn kardinaalsgewaad. Zijn kardinaalshoed ligt naast hem op een bankje. Hij is aan het schrijven en zijn werkinstrumenten (inktpot, boeken, pen) zijn ook afgebeeld. De leeuw die hij ooit heeft geholpen, zijn persoonlijk…

Jakobs droom

Jacob Bos, naar Rafaël, 1530 - 1580, prent, RP-P-H-T-95

Een passage uit het Bijbelse verhaal van Jakob is hier uitgebeeld (Gen. 28: 10-22). Tijdens een reis valt Jakob tegen een steen in slaap. Hij droomt over een trap, die tot de hemel reikt en waarop engelen op en af dalen. Bovenaan de trap is God. Hij belooft Jakob en zijn nakomelingen te beschermen.

Kruisiging van Christus

Jacob Bos, 1549 - 1580, prent, RP-P-1954-337

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Onder het kruis van Christus bevinden zich wenende vrouwen en de Heilige Johannes. Maria is flauwgevallen en wordt ondersteund door twee vrouwen. Op de voorgrond in het midden…

Standbeeld van Pyrrhus

Jacob Bos, naar Antonio Salamanca, 1562, prent, RP-P-H-H-1127

Standbeeld van Pyrrhus, koning van Epirus als de oorlogsgod Mars. Pyrrhus van Epirus staat in volle wapenrusting. Hij draagt een Griekse helm en houdt een schild vast in zijn linkerhand. Het beeld staat in een nis. Het standbeeld werd in de eerste eeuw na Christus uit marmer gehouwen en staat…

Constructie voor een gewelf in de…

Jacob Bos, 1561, prent, RP-P-BI-2762

Een architecturaal ontwerp voor een gewelf in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Het ontwerp toont een houten gewelf tussen twee zuilen in met de daarbij horende afmetingen. De prent heeft links en rechtsboven opschriften in het Italiaans.