1.093 resultaten gevonden


Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635 - 1661, prent, RP-P-1908-2817

Twee ovale voorstellingen van scènes uit het leven van Maria en twee ronde voorstellingen van scènes uit het Lijdensverhaal. De Mariascènes, bovenaan: Besnijdenis van Christus, Presentatie van Christus in de tempel. De Passiescènes, onderaan: Kruisafneming, Opstanding. Deze prent is onderdeel van…

Israël Henriet Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4693

Christus buigt zich voorover en schrijft met zijn vinger iets op de grond, voor de voeten van een vrouw die door soldaten aan hem voorgeleid is. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Israël Henriet Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4698

Te midden van een menigte soldaten, geschrokken van een lichtende figuur aan de hemel, ligt Paulus op de grond. Twee mannen proberen hem overeind te helpen, een aantal anderen houdt zijn paard in bedwang. Op de voorgrond rechts een ruiter met vaandel. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien…

Jacques Callot, 1621 - 1625, prent, RP-P-OB-4701

Christus zit met zijn twaalf discipelen aan een ronde tafel. Deze prent is onderdeel van een vierdelige serie prenten met maaltijden waaraan Christus deelneemt.

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4706

Voor zijn ouderlijk huis neemt de verloren zoon afscheid van zijn oude vader en andere familieleden. Bepakte rijdieren rijden reeds vooruit. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4713

Op een binnenplaats vol mensen ontvangt de verloren zoon nieuwe kleren. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een titelprent en tien verhalende voorstellingen.

Johannis Maria Burellius, Bernard van Nieuwerven Jacques Callot, 1613, prent, RP-P-OB-4718

Maria met het Christuskind op schoot zit naast Elisabet met de kleine Johannes op schoot. Achter hen staat Jozef. Voorstelling is gevat in ronde omlijsting die zelf weer in vierkant kader is geplaatst. Eronder een wapenschildje en enkele regels Latijn.

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4720

Een engel voorspelt aan Maria, die met gevouwen handen voor haar bed naast een lezenaar zit, de geboorte van Christus. Boven de engel de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Onder de voorstelling een Latijns onderschrift.

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4725

Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4732

Jozef voert een ezeltje, waarop Maria met het Christuskind zit, en nog een ezel mee door een bos. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.