Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Triomf van de Faam

Pieter Coecke van Aelst (I), 1512 - 1549, tekening, RP-T-1992-3

Maria Magdalena met engelen

Godfried Maes, 1659 - 1700, prent, RP-P-OB-22.684

De boetvaardige Maria Magdalena, met voor haar een boek en een doodskop, wordt ondersteund door een engel. Linksboven in de lucht nog twee engelen en twee cherubijnen.

Opstanding

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-OB-22.689

Christus staat op uit het graf, de banier van de Opstanding in zijn hand. Op de voorgrond liggen de soldaten die het graf bewaakten en achter Christus een geopende sarcofaag. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn.

Kroning van Maria

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2339

Maria wordt gekroond in de hemel door Christus, aan haar linker zijde en door God de Vader, rechts van haar. Bovenaan de duif, het symbool van de Heilige Geest. Zowel God de Vader als Christus houden een rijksappel vast, symbool van de Redder van de Wereld (Salvator Mundi). Maria wordt omringd en…

Personificatie van Matigheid

Karel van Mallery, 1607, prent, RP-P-OB-22.691

De vrouwelijke personificatie van Matigheid (Temperantia), een van de vier kardinale deugden, met in haar hand een kelk en in haar schoot vruchten.

H. Clara

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2341

De heilige Clara, naar links, met een monstrans. Prent uit een serie van vijftien prenten met afbeeldingen van heiligen.

Zijderupsen worden onderzocht en…

Karel van Mallery, naar Jan van der Straet, ca. 1595, prent, RP-P-OB-22.704

In een interieur worden door vele vrouwen de zijderupsen uitgespreid; op planken gelegd en aan takken gehangen. In het midden worden door twee vrouwen de rupsen geëxamineerd. Links een doorkijk naar een tweede vertrek waar doeken te drogen hangen. Onderaan twee regels in het Latijn. Vierde prent van…

Zoon op de rug van de ezel, de…

Karel van Mallery, naar Ambrosius Francken (I), 1570 - 1612, prent, RP-P-1969-125

Een jongen op de rug van een ezel, met naast de ezel, te voet, zijn vader. Links drie omstanders, een van hen maakt een spreekgebaar. Verbeelding van de Aisopische fabel over de vader, de zoon en de ezel. Eerste scène van de fabel, waarin wordt verteld hoe een vader met zijn zoon op weg gaat naar de…

Aanbidding door de herders

Marinus Robyn van der Goes, naar Jacob Jordaens (I), 1630 - 1639, prent, RP-P-OB-23.107