Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Triomf van de Faam

Pieter Coecke van Aelst (I), 1512 - 1549, tekening, RP-T-1992-3

Huwelijk van Maria

Conrad Lauwers, naar Schelte Adamsz. Bolswert, Peter Paul Rubens, 1642 - 1685, prent, RP-P-OB-46.533

Maria en Jozef worden, in aanwezigheid van een man en drie vrouwen, door een hogepriester in de echt verbonden. De hogepriester schuift de huwelijksring aan Maria's vinger. Drie engelen strooien in de lucht boven Jozef en Maria bloemen uit. In de marge een regel tekst in Latijn.

Portret van Marcellianus de Barea

Nicolaes Lauwers, naar Peter Paul Rubens, 1619 - 1652, prent, RP-P-1905-747

Portretbuste in ovaal naar rechts van de Spaanse monnik Marcellianus de Barea, gehuld in een habijt. Op een banderol onder het ovaal staat de naam van de geportretteerde, gevolgd door een tweeregelige tekst in Latijn.

Portret van Lelio Blancaccio

Nicolaes Lauwers, naar Anthony van Dyck, 1619 - 1652, prent, RP-P-OB-46.545

Portret ten halven lijve naar rechts van Lelio Blancaccio, commandant van Malta. Blancaccio draagt een harnas met Maltezer kruis en houdt een commandostaf vast. In de marge staat een drieregelig onderschrift in Latijn.

Gordijn door twee engelen…

Nicolaes Lauwers, naar Abraham van Diepenbeeck, 1629 - 1652, prent, RP-P-OB-46.552

Twee engelen met bazuin houden een gordijn vast waarop de titel "Konst-Boeck" staat vermeld. Op de grond liggen links en rechts wapens en attributen van diverse allegorische figuren. Titelprent van een tekenboek.

Christus gezalfd door Maria…

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1564 - 1568, prent, RP-P-1907-1992

Christus zit aan tafel te eten in het huis van Simon de Farizeeër. Maria Magdalena knielt op de grond zalft zijn voeten en droogt ze met haar haren. Prent maakt deel uit van een serie over de acht zaligsprekingen van Christus en illustreert de zaligspreking: Zalig de treurenden. In de rechter…

Tobit toont barmhartigheid

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1564 - 1568, prent, RP-P-1904-3372

Tobit toont barmhartigheid door de doden naar behoren te begraven. Links geven Tobit en zijn vrouw Anna eten, drinken en kleding aan de armen. Rechts bezoekt Tobit een gevangene. Prent maakt deel uit van een serie over de acht zaligsprekingen van Christus en illustreert de zaligspreking: Zalig de…

Verwoesting van de tempel van Baäl

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1565 - 1569, prent, RP-P-1904-3360

In de tempel van Baäl halen mensen de afgodsbeelden omver. Voor het altaar wordt de Baälspriester gedood met een hellebaard. De hogepriester Jojada kijkt met de zevenjarige koning Joas aan de hand toe. Onderaan in de marge een vers in het Latijn over de voorstelling.

Voor de rechter zweert een man bij…

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1570 - 1612, prent, RP-P-1904-3334

Een man voor de rechter zweert bij God, door zijn hand op een opengeslagen Bijbel en een crucifix te leggen. Op de achtergrond spelen mannen kaart en dobbelen, terwijl een de hand heft naar de naam van God aan de hemel. Prent maakt deel uit van een serie over de tien geboden en geeft een overtreding…