Verheerlijking van de Maagd Maria…

Raphaël Sadeler (II), naar G. Pontanus à Braitenberg, 1613, prent, RP-P-OB-7606

De maagd Maria staat op de maansikkel met het Christuskind in haar arm. Onder de maansikkel een draak. Maria draagt een kroon met sterren en heeft een scepter in de hand. Boven haar de Heilige Geest als duif met links de zon en rechts de maan. Centraal bovenaan God de vader met de gekruisigde…