Slaapkamer van Prins Maurits

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1600 - 1662, tekening, RP-T-1891-A-2471

Ontwerp voor een ruiterstandbeeld…

Michelangelo, 1559 - 1564, tekening, RP-T-1953-140

De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Walrus bij Spitsbergen

Hessel Gerritsz, 1591 - 1632, prent, RP-P-OB-52.602

Een zittende aap aan een ketting

Hendrick Goltzius, 1592 - 1602, tekening, RP-T-1888-A-1510

De opstanding

Lucas van Leyden, in of na 1529 - 1533, tekening, RP-T-1982-75

Groepen grazende en liggende…

Federico Barocci, 1545 - 1595, tekening, RP-T-1981-32(V)

Schets van vechtende figuren

Andrea Sacchi, 1600 - 1699, tekening, RP-T-1948-330(V)

Mercurius en Io op de grond gezeten

Francesco Primaticcio, 1541 - 1547, tekening, RP-T-1887-A-1405

Ten Hemelopneming van Maria of van…

Cesare Nebbia, 1546 - 1614, tekening, RP-T-1952-29