De dans om het gouden kalf

Lucas van Leyden, ca. 1530, schilderij, SK-A-3841

In een doorlopend landschap plaatste Lucas van Leyden het Bijbelverhaal over de Israëlieten die ontrouw waren aan God omdat zij een gouden beeld van een kalf aanbaden. Het drieluik waarschuwt tegen ongeloof en zedeloos gedrag. Wellicht hangt de keuze voor dit zeldzame thema samen met het opkomende…

De aanbidding van de drie koningen

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1517, schilderij, SK-A-4706

Drieluik

Pseudo Jan Wellens de Cock (toegeschreven aan), ca. 1525, schilderij, SK-A-1598

Drieluik met allegorie op het…

Willem Joseph Laquy, ca. 1770, schilderij, SK-A-2320-B

Drieluik met allegorie op het…

Willem Joseph Laquy, ca. 1770, schilderij, SK-A-2320-C

Drieluik met Maria en kind en de…

genaamd Orcagna Andrea di Cione, 1350, schilderij, SK-C-1608

Twee vleugels van een drieluik, met…

Pieter Pourbus (toegeschreven aan), 1530 - 1550, schilderij, SK-A-962-C

Drieluik met de bewening

Jan Jansz Mostaert, ca. 1515 - ca. 1520, schilderij, SK-A-2123

De opwekking van Lazarus

Aertgen Claesz. van Leyden (toegeschreven aan), ca. 1530 - ca. 1535, schilderij, SK-A-4751-B