Maria van Hongarije (1505-58),…

anoniem, 1550 - 1560, schilderij, SK-A-4463

Rond portret van Maria van Hongarije (1505-58), landvoogdes der Nederlanden. Buste naar rechts.

Portret van René de Chalon (ca.…

Jan van Scorel (mogelijk kopie naar), na 1542, schilderij, SK-A-4462

Portret van René de Chalon (ca. 1518-44), prins van Oranje. Buste en profil naar rechts. Pendant van SK-A-4027.

De vrede blust de oorlogsfakkel

anoniem, 1675 - 1699, schilderij, SK-A-2629

De zittende vrouwelijke personificatie van Vrede dooft de oorlogsfakkel. In de linkerhand houdt zij een cadeucus. Op de grond liggen symbolen van de oorlog: wapens en delen van een wapenrusting. Vanuit de hemel kijken engelen toe.

De Vrede maant de kerken tot…

anoniem, 1600 - 1624, schilderij, SK-A-4152

De Vrede maant de kerken tot verdraagzaamheid. In een interieur zitten Calvijn (bij een gebraden kalf). De paus (met een kom pap en twee katten op schoot) en Martin Luther (spelend op een luit) zitten aan tafel te twisten. Rechts doopt de wederdoper zijn brood in de dekschaal bij de haard. Links…

Driekoningenfeest

anoniem, ca. 1600 - ca. 1649, schilderij, SK-C-428

In een boereninterieur wordt het Driekoningenfeest met een feestmaal gevierd. Een familie met kinderen zit rond een tafel, sommigen dragen rare hoedjes op het hoofd. Terwijl een vrouw links aan tafel een glas leegdrinkt zingen de anderen een lied. Rechts worden bij de haard pannenkoeken gebakken.…

Linker vleugel van een altaarstuk…

anoniem, ca. 1510 - ca. 1520, schilderij, SK-A-866

Linker zijpaneel van een altaarstuk met op de binnenzijde de ontmoeting van Abraham en Melchisedek. De ontmoeting vindt plaats voor de poort van de stad, Mechisedek brengt wijn en brood voor Abraham. Abraham knielt links in wapenrusting, achter hem een leger soldaten. Op de buitenzijde de…

Engelbert van Berckel (1686-1768),…

anoniem, 1715 - 1749, schilderij, SK-A-4519

Portret van Engelbert van Berckel (1686-1768), gekozen in 1715. Buste in ovaal naar links, het hoofd naar rechts gekeerd. Onderdeel van een reeks portretten van de bewindhebbers van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, vervaardigd voor het Nieuw Oost-Indisch Huis uit 1698…

Het kantoor van een ontvanger

anoniem, ca. 1580, schilderij, SK-A-4464

Het kantoor van een ontvanger. Rechts zit een klerk aan een tafel achter een opengeslagen boek en ontvangt van een staande vrouw geldstukken. Op een bankje zitten twee vrouwen met elkaar te praten, links verlaat een vrouw het kantoor.

Memoriedrieluik (voorheen genoemd…

Hugo van der Goes (kopie naar), na ca. 1527, schilderij, SK-A-4488

De Gertz memorietafel. Drieluik met op het middenpaneel de kruisafneming of bewening (kopie naar een verloren gegaan origineel van Hugo van der Goes), met het lichaam van Christus gedragen door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Maria, Johannes en Maria Magdalena (allen halffiguren) zien toe. Op de…

Allert Boelisse (1523-59)

anoniem (kopie naar), ca. 1550 - ca. 1624, schilderij, SK-A-3215

Portret van Allert Boelisse (1523-59). Buste, en face. Kopie naar een origineel uit ca. 1550.