12 resultaten gevonden


Karel Dujardin, 1663, schilderij, SK-A-4922

Paulus geneest de kreupele te Lystra. De apostel Paulus staat temidden van een groep om hulp of genezing vragende mensen. Hij maakt een gebaar in de richting van een kreupele man die zich links op de voorgrond bevindt. Op de achtergrond is, links in beeld, een zuil te zien van de tempel van Jupiter.

Karel Dujardin, 1670, schilderij, SK-C-157

Portret van een man, mogelijk Jacob de Graeff, schepen van Amsterdam in 1672. Kniestuk, leunend tegen een rots, de rechterhand rust op de kop van een windhond, rechts een dode haas.

Karel Dujardin, 1652, schilderij, SK-A-192

Italiaans landschap met een geitenmelkster. Naast haar draagt een boer een teil gevuld met melk. Rechts een slapende hond, daarachter een paard.

Arnoud van Halen, 1700 - 1732, schilderij, SK-A-4592

Portret van Jan Vos (ca.1620-67). Dichter te Amsterdam. Buste in ovaal, het hoofd naar rechts gekeerd, een opgerold papier in de handen. Onderdeel van een verzameling portretten van Nederlandse dichters.

Karel Dujardin, 1662, schilderij, SK-A-190

Zelfportret van de schilder Karel Dujardin. Ten halven lijve, de linkerhand op de borst, met grote witte pofmouwen.

Karel Dujardin, 1655, schilderij, SK-A-195

Beesten op het erf van een Italiaanse boerderij: een geit met drie bokjes, twee ezels en drie varkens. Bij het hek voor de boerderij scheidt een boer het kaf van het koren.

Karel Dujardin, ca. 1658 - ca. 1660, schilderij, SK-A-194

Muilezeldrijvers bij een Italiaanse herberg. Een man zit aan een tafel op de binnenplaats van een herberg en wordt door twee mannen bediend. Links staan twee muilezels en een paard.

Karel Dujardin, 1650 - 1655, schilderij, SK-C-158

Landschap met een muilezeldrijver die met zijn vrouw en vee een plas doorwaadt.

Karel Dujardin, 1650 - 1660, schilderij, SK-A-193

Drinkende trompetter te paard. Op de binnenplaats van een Italiaanse herberg drinkt een ruiter op een wit paard een kan bier leeg. Voor hem staat de waardin met een kan in de hand.

Karel Dujardin, 1669, schilderij, SK-C-4

Groepsportret van de regenten van het Spinhuis en Nieuwe Werkhuis te Amsterdam, 1669. Zittend en staand rond een tafel voor een wand met allegorische vrouwenfiguren in reliëf. Voorgesteld zijn Michiel Tielensz, Joris Croock, Hendrik Becker, Joannes Commelin, Willem Muilman de Jonge en een bediende.

Terug naar boven