10 resultaten gevonden


Godfried Schalcken, 1699 - 1706, schilderij, SK-A-899

Portret van Josina Clara van Citters (1671-1753), dochter van Josina Parduyn. Buste, naar links, in ovaal.

Godfried Schalcken, 1670 - 1675, schilderij, SK-A-368

Voorstelling getiteld 'Elk zijn meug'. Een jongen eet morsend een ei en wijst naar een ander jongen die pap lepelt. Een oude man met baard en bril en een kind kijken toe. Rechtsboven hangt een papier met de Engelse spreuk 'Every one his fancy'. Pendant van SK-A-369.

toegeschreven aan Godfried Schalcken, 1690 - 1706, schilderij, SK-A-370

Een meisje plaatst een kaars in een lantaarn en een jongen blaast in de kolen in een vuurtest voor een stoof. Pendant van SK-A-371.

Godfried Schalcken, 1699 - 1706, schilderij, SK-A-900

Portret van mejuffrouw van Gool, gezelschapsdame van Josina Clara van Citters. Buste, en face, in ovaal.

Godfried Schalcken, ca. 1692 - ca. 1697, schilderij, SK-A-367

Portret van Willem III (1650-1702), prins van Oranje, stadhouder en sedert 1689 koning van Engeland. Buste in wapenrusting bij een brandende kaars.

Godfried Schalcken, 1675 - 1680, schilderij, SK-A-2340

De haringverkoopster. Een jonge vrouw, ten halven lijve, houdt in haar linkerhand een haring omhoog, rechts een houten emmer.

Godfried Schalcken, 1705, schilderij, SK-A-2061

Portret van Josina Parduyn (1642-1718), tweede echtgenote van Aernout van Citters. Buste in ovaal, op de achterzijde haar familiewapen en dat van haar vier voorouders (Parduyn, Parduyn, Salomons en Tirion), een inscriptie en de cijfer 4.

Godfried Schalcken, 1685 - 1690, schilderij, SK-A-369

Voorstelling getiteld 'Verschil van smaak'. Een man heeft met een kaars zijn pijp aangestoken, op de achtergrond een man en een vrouw. Pendant van SK-A-368.

toegeschreven aan Godfried Schalcken, 1690 - 1706, schilderij, SK-A-371

Aan een tafel zit een jonge man die een pijp rookt naast een andere man die zich bij het licht van een kaars een glas inschenkt. Pendant van SK-A-370.

Godfried Schalcken, 1685 - 1690, schilderij, SK-A-2339

Een jonge vrouw leunend op een kussen over een stenen vensterbank met in de linkerhand een tinnen bord waarop een geschilde citroen ligt, in de rechterhand een schijf citroen aan een mes geprikt.